Enerjiye güzelleme

Karbon Yönetimi ve Endüstri oturumumuzda Zorlu Enerji Grubu Ticaret Direktörü İnanç Salman, Enerjisa Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Gül Erol ve Organik Kimya Ar-Ge Direktörü Sibel Altınok’u dinleyerek sürdürülebilirlik yönetim stratejilerini, düşük karbon ekonomisi yollarını öğrendik.

Değerli Okuyucularım,

Güzelim bir İstanbul gününde, yemyeşil ve çiçekli İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi’nde, yemyeşil bezenmiş bir salonda, 26 Nisan 2017 günü, IV. İstanbul Karbon Zirvesi’ni Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) olarak gerçekleştirdik. Enerji sektörümüz resmi erki, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medyası ve akademisyenleri ile bir araya geldi. Sera gazı salımlarındaki konumunu ve iklim değişimine karşı mücadeledeki sorumluluğunu bilen enerji sektörümüz  “Biz karbonumuzu yönetiyoruz, azaltıyoruz ve düşük karbon ekonomisinde ilerliyoruz” dedi. 2017 SÜT-D Düşük Karbon Kahramanı Ödüllerinde enerji kuruluşlarının başarısı ile proseslerinde enerji verimliliği uygulayarak karbonunu azaltan kimya, gıda, tekstil, beyaz eşya, ulaşım, atık sektörleri ve yerel yönetim projeleri öne çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü, Kıymetli İTÜ Mezunumuz Dr. Oğuz Can zirvemizi teşrifleriyle onurlandırarak, “İklim Değişikliği İle Mücadelede Bir Araç Olarak Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” başlıklı konuşmasında enerji-iklim değişimi ilişkisini sundu. 2017 SÜT-D Düşük Karbon Kahramanları ödüllerini Dr. Oğuz Can’dan aldı. Dr. Oğuz Can özelinde enerji resmi erkine teşekkür ederiz.

“Karbon Yönetimi ve Endüstri” oturumumuzda Zorlu Enerji Grubu Ticaret Direktörü İnanç Salman, Enerjisa Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Gül Erol ve Organik Kimya Ar-Ge Direktörü Sibel Altınok’u dinleyerek sürdürülebilirlik yönetim stratejilerini, düşük karbon ekonomisi yollarını öğrendik.

İLK AĞIZDAN KARBON YÖNETİM BAŞARILARI DİNLEDİK

Organik Kimya tüm zirvelerimizin delege katılım rekoru kırdı. Başta Ar-Ge olmak üzere bütün bölümlerinin temsilcileriyle Organik Kimya, kimyanın enerjisini zirvemize taşıdı. Türkiye’mizin gururu bu üç kuruluşumuzun yöneticilerinden, ilk ağızdan karbon yönetim başarılarını dinlemek umudumuzu artırdı. Müthiş bir oturum oldu.

İnanç Salman, Gül Erol ve Sibel Altınok’a samimi tebrik ve teşekkürümüzü sunarım. Enerji iş dünyamızdaki paydaşlarımıza elektrik üretiminde kaynak verimliliği, elektrik-ısı-soğuk tüketimlerinde enerji verimliliği diler, düşük karbon ekonomisinde giderek yeşillenmelerini, düşük karbon ayak izli, yeşil elektrik arzlarının artmasını temenni ederim.

SÜT-D hedefleri için medya ile yaygın etki yaratmanın önemini biliyoruz. Yazılı basın bizim için mühim. Green Power ve petroturk.com’a ve işbirliği yaptığımız enerji medyası kuruluşlarına hassaten teşekkür ederiz.

Enerjinize ve çevrenize iyi bakınız değerli okuyucularım.