Enerji, tarım ve iklim değişimi

Değerli Okuyucularım,

Tarımda erişilebilir enerji ve enerji maliyeti başta gıda için mühimdir. Tarım tedarik ve arz zincirinde enerji iki yerde kritik konuma sahiptir. Tarımsal üretimde enerji tüketilirken, tarımsal atıktan enerji üretilir. Biyoyakıtlar için enerji tarımı yapılırken, tekstil sektörü için de hammadde üretilir. Tohumdan sofraya tedarik zincirinde enerji verimliliğini başarmak önemlidir. Bu nedenlerle Kasım 2017’ de yayınlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) kapsamında tanımlanan tarım sektörü eylemleri, faaliyetleri ve izlenmeleri önemlidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) koordinasyonunda 29-30 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) olarak destekleyen kurumlar arasında yer aldığımız 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVFF) kapsamında “Verimli Tarım, Bereketli Ürün” oturumumuzda “Sofraya Giden Yolda Enerji” masaya yatırıldı. Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği Başkanı H. Arkın Demir “Sulamada Enerji Verimliliği”, Konya Şeker Genel Müdürü Ali Tunçel “Şeker Pancarı ve Enerji”, Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı “Yağlı Tohum Bitkileri ve Biyoyakıtlar”, Samsun Avdan Enerji Yönetici Ortağı Erol İren “Biyogaz Üretimi” başlıklarıyla tarımda enerji verimliliği için görüşlerini sundular ve forum özdeyişinden çıkışla “Tarımda Enerji Verimliliği için Harekete Geçelim ve Uygulayalım” dedik. Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED) Başkanı Yavuz Aydın’ın yönettiği “Verimli Kojenerasyon: Yerinde Üret, Yerine Tüket” adlı oturumda tarımsal ve hayvansal atıklardan enerji üretimi konusu da işlendi.

“Balkan Ülkelerinde Uluslararası İş birliği Kapsamında Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm” hedefli IREMCOM-Uluslararası Çevre Konferansı’nda da tarımsal ve hayvansal atıklardan enerji konusuna odaklanıldı. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Muhammet Balta “Temiz Türkiye, Temiz Dünya” diyerek atık endüstrisinin önemini vurgularken, konferansta sınır ötesi atık hareketleri ve iş birliği olanakları, döngüsel ekonomi ile atık yönetimi-düşük karbon ekonomisi ilişkisi konuları gündemde idi.

Tarım-iklim değişikliği ilişkisini ise Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nca 27 Mart 2018 günü düzenlenen “İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretime Etkileri” adlı konferansta irdeleyerek sektörün “Dünya Eriyor. Biz Ne Üreteceğiz” sorusuna cevap aradık. Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın kolaylaştırıcılığındaki etkinlikte “Tarımsal Üretim ve İklim Değişimi” başlıklı konuşmamda, tarımsal üretimin iklim değişimine etkisi ve tarımsal üretimin iklim değişiminden etkilenmesi yönleriyle ikilemini ortaya koyup, yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılmasını belirterek, “Tarım sektörünün karbonunu yönetmesi zorunludur” dedim. Tarımda kaynak verimliliği, enerji yönetimi, su yönetimi, atık yönetimi, atıktan enerji eldesi başlıklarını ve tedarik zincirinde enerjinin yerini Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) ile Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı (2016-2023) tanımlı eylemlere vurgu yaparak sunarken, düşük karbon ve su ayak izli, katma değeri yüksek, iklim dostu üretimin ekonomik önemini ortaya koydum.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu,  yaşanmakta olan iklim değişimlerine dikkat çekip, Akdeniz Bölgesi’nde tarımsal üretimi bekleyen tehlikeyi ortaya koyarak, su tüketimin verimli olması, su havzası korunması ve yanlış yapılanmanın önüne geçilmesini konularını vurgulayarak, risklerin doğru algılanıp yönetilmesi gerektiğini bildirdi. Duayen Gazeteci Ali Ekber Yıldırım konuşmasında tarım sektörü sorunlarına üst bakış yaparak alınması gereken önlemleri belirterek, tarımda iklim değişimine uyum stratejilerinin bilim tabanlı, yerel ve bölgesel ürünler itibarıyla geliştirilmesi, iklim değişiminin neden olacağı ülke içi göçler başlıklarını öne çıkararak “Tarım-gıda arz zincirinde kayıp ve israf önlenmeli” dedi.

Nisan geldi. “3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi – ISTRADE” vakti de geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde yapılacak ve alanının yegâne platformu olan zirvede enerji tedarik ve ticareti bugünü ve yarını ile ortaya konulurken, enerji piyasası irdelenecek. 9-10 Nisan’ı kaçırmayınız. Buyurunuz.

Ardından 26 Nisan 2018 günü sizleri, İTÜ ev sahipliğinde SÜT-D olarak gerçekleştireceğimiz enerji sektörümüzün kuvvetli duruş yaptığı V. İstanbul Karbon Zirvesi için bekleriz. “İklim Finansmanı” odak konusu ile kamu, sivil toplum, iş dünyası, akademi ve gençler, konusunun lider etkinliğinde bir araya geleceğiz. Zirvemizde sera gazı cimrileri, karbon azaltımı kurum ve kişi başarılarını “Düşük Karbon Kahramanı Ödülü” takdimi ile alkışlayacağız.

Enerjinize ve çevrenize iyi bakınız değerli okuyucularım.