Emisyon ticaret sistemi, Türkiye ve karbon yönetimi

Değerli Okuyucularım,

Kyoto Sözleşmesi amaçlarına erişmek üzere onaylanan ve 2005’te uygulamasına geçilen Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) ilk ve büyük uluslararası emisyon ticaret sistemi olup, sistemin öğrenme ve özel kurallar dönemi ardından (2005-2007), 2008-2012 döneminde daha sıkı önlem ve sınırlamalar getirilerek basitleştirilmeler yapılmış ve 2013’ten bu yana revizyon çalışmaları yürütülmüştür. 2013-2020 dönemi uyumlaştırma dönemi olup, şirketlerin karbon yönetimleri ve beraberindeki sorunlar ve çözümleriyle ilerlenecektir. AB’nin iklim değişikliği ile mücadelesinin temel gücü bu sisteme dayanmaktadır. AB ülkeleri 2021-2030 döneminde karbon salımının azaltılmasını öngören AB ETS reformunu onaylayarak büyük bir atılımın tetiklemesini yaptı. AB’nin 28 üyesinin 19’unun onayladığı reforma doğal olarak karşı çıkanlar da oldu. Kömürden elektrik üreten ülkeler, Polonya, Bulgaristan, İtalya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Romanya ve Macaristan çekinceleri için seslerini yükselttiler. AB’deki gelişmeleri izleyip, göreceğiz.

Dünya Bankası Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Programı (PMR) kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Türkiye projesini gerçekleştirdi. Bu teknik destek programı, azaltıma yönelik piyasa mekanizmaları konusunda teknik tartışmalar için bir platform oluşturulması ve gelişmiş ülkeler tarafından finanse edilen ve uygulayıcı ülkelerin karbon piyasalarına yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinin ve bu alandaki pilot uygulamaların desteklenmesini amaçlamaktadır.

PMR Türkiye “Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi” bileşeni tamamlandı. Ülkemizin karbon piyasası için çok önemli olan bu proje ve ayrıntıları 26 Nisan 2017 tarihinde yapılacak IV. İstanbul Karbon Zirvesi’nde sunulacak. İTÜ ev sahipliğinde, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği (IETA) desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) olarak gerçekleştireceğimiz zirve programını, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel koordinasyonunda hazırlıyoruz. ÇŞB Müsteşarımız Prof. Dr. Mustafa Öztürk Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanları (NEUKB): Zorluklar ve Fırsatlar oturumumuzu başkan olarak onurlandıracak ve Düşük Karbon Kahramanı Ödüllerini takdim edecek. NEUKB oturumumuzda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz kaynak verimliliği ve temiz üretim bakışı ile ülkemizin sera gazı azaltımına odaklanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, I. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ve yenilenebilir kaynaklı enerji potansiyelimiz ve yatırımları ile ulaşılabilecek sera gazı azaltımını sunacak. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Prof.Dr.Melsa Ararat “CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu” sonuçlarını katılımcılarla paylaşacak.

Zirvemizde ÇŞB Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar delegelerimize hitap ederek, ülkemizin iklimle mücadele yolunu anlatarak ve delegelerimiz sorularına cevap verecek. Zirvemize münasip görürlerse, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin teşrifini bekliyoruz.
Zirvenin “Paris Anlaşması ve Sonrası” başlıklı oturumunu Natixis Türkiye Kıdemli Ülke Müdürü ve Temsilcisi Rıza Kadılar yönetirken, bu oturumda ÇŞB İklim Dairesi Başkanı Mehrali Ecer ile Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EPRD) Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet yer alacak.

IV. İstanbul Karbon Zirvesi’nde iş dünyasının üç liderinden, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ve Organik Kimya CEO’su Stefano Kaslowski’den şirketlerinin karbon yönetimi stratejilerini dinleyeceğiz. Enerji Yayın Grubu’nun medya iş birliği desteği verdiği IV. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, karbon yönetiminin tüm paydaşları ile beraber olmak, gelişmeleri en yetkin ağızlardan dinlemek, düşük karbon ekonomisi ve emisyon ticaret sistemine hazır olmak, 2017’nin Düşük Karbon Kahramanları ile Küçük Karbon Kahramanlarını alkışlamak üzere davetimizi sunarım.

Enerjinize ve çevrenize iyi bakınız değerli okuyucularım.