Depolara yakın takip

EPDK, depolama ve ikmal tesislerine tank ölçüm sistemi kurulması ve işletilmesine ilişkin çalışmalara başladı. Konuyla ilgili taslak düzenleme 18 Mayıs’ta yayınlanarak görüşe açıldı. Sektör temsilcileri de 1 Haziran’a kadar görüşlerini EPDK’ya ilettiler.

 

Sistemin nasıl işleyeceğine geçmeden önce, bu sistemin uygulanmasıyla nelerin hedeflendiğinden ve sistemin getirilerinden bahsetmek lazım.

 

Sistemin iki temel amacı var. Taslak düzenlemenin adından da anlaşılacağı gibi temel amaç, lisans sahiplerinin ulusal stok tutma yükümlülüklerinin etkin biçimde takip edilmesi. Ancak hiç kuşku yok ki, muhtemel veya potansiyel kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesine de büyük katkısı olacaktır.

 

İKİ AMACA HİZMET EDECEK

 

Uygulamanın özünde EPDK bu sistemle kaynak kontrolü yapacak. Tesise gelen mal nereden geldi, nereye gidiyor sorularının cevapları anlık olarak alınabilecek. Veriler, istasyonlarda uygulanan otomasyon sistemleriyle aynı merkez veri tabanına atılacak.

 

ÇAPRAZ VERİ ELDE EDİLECEK

 

Üstelik EPDK’ya çapraz veri gidecek. A şirketi ‘B şirketinin şu kadar ürünü bende’ derken, B şirketinden gelen verilerle bunun sağlaması yapılmış olacak.

 

Tank ölçüm sistemi birçok tesiste zaten kurulmuş durumda. Şimdi yapılacak olan bu sistemlerin diğer tesislerde de kurulumunun sağlanması ve tabii ki anlık verilerin EPDK’ya ulaştırılması. Uygulamanın şimdilik 1 Ocak 2018’de başlaması planlanıyor. Sistemin ileride elektronik imzayla çalışması da sağlanabilecek.

 

PİLOT UYGULAMA YAPILIYOR

 

Sistem daha şimdiden üç tesiste pilot olarak uygulanıyor ve test ediliyor. Bu pilot uygulamalar neticesinde geliştirilmesi söz konusu olabilecek.

 

SEKTÖR DESTEKLİYOR

 

Sektörün kurallı ve disiplinli oyuncuları, uygulamanın arkasında ve destekliyor. Çünkü hem ulusal stok yükümlülüğünün doğru bir şekilde uygulanması hem de kayıt dışı faaliyetlere karşın tedbir alınması, tam ve adil rekabetin oluşması ve korunması anlamında son derece önemli.

 

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

 

Konu henüz taslak aşamasında. Yani usul ve esaslarda ya da başlangıç tarihinde değişiklik yapılabilir. Ancak yayınlanan taslağa göre sistem nasıl işleyecek, biraz da ona bakalım.

 

Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahipleri, tank otomasyon sistemi ve tesislerinde bulunan her bir tank için tank ölçüm sistemi kuracak ve uygulayacak. Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahipleri tesislerinde bulunan petrole, dağıtıcı ve rafinerici lisansı sahipleri ise diğer lisans sahiplerinin tesislerinde bulunan petrolüne ilişkin EPDK’ya bildirim yapmak zorunda. Daha sonra stok izleme sistemi kılavuzuna göre oluşturulan bu bildirimler ilgili lisans sahipleri tarafından web hizmeti aracılığı ile EPDK’ya sunulacak.

 

Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahipleri, tank ölçüm sistemi çevrim içi olana kadar ilgili tanka petrol ikmali yapamayacak. Tesislerinde tadilat dışında kalan her tankta, tank ölçüm sisteminin sürekli çevrim içi olmasını sağlayacak. Tank ölçüm ve otomasyon sisteminde oluşan hatalı veriye konu arızaları 24 saat içinde, sistemin çevrim içi olup olmadığı durumuna ilişkin arızaları ise anında tespit etmekle yükümlü olacak. Tank ölçüm ve otomasyon sisteminde oluşan arızaları, ilk arızanın meydana geliş tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde giderecek. Stok izleme sistemi kılavuzundaki “Dep-1 Detaylı Tank Otomasyon Sistemi” verilerini, tank bazında birbirini takip eden 10 gün boyunca EPDK’ya web servis aracılığıyla sağlamaması durumunda, elektronik verileri EPDK’ya tekrar ulaştırmaya başlayıncaya kadar ilgili tanklara petrol ikmalini ve tanklardan petrol tahliyesini durduracak. Stok izleme sistemi kılavuzunda ihdas, iptal ve değişiklik Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak ve EPDK internet sitesinde duyurulacak.