Türkiye Enerji Zirvesi

Bir kaldı!

Her şirketin Hakiki, Öz, Yeni ekleriyle kopyaları çıkmaya, aynı renkte, tasarımda şirket kurumsalları, birkaç harf değişikliğiyle, mevcut şirketleri çağrıştırıcı isimler oluşmaya başladı.

 

EPDK dağıtım sektörünün disipline olabilmesi, rekabetçi ve kurallı bir piyasa olması için yıllardır mücadele veriyor…
Bu doğrultuda çok sayıda karar alınıyor, mevzuat değişikliği yapılıyor, birçok mevzuat güncelleniyor, bugünün şartlarına göre yenileniyor.

 

Ancak yeni kanun sonrası yıllardır piyasaya ilk giriş aşamasında bir problem olduğu kanaatindeyim.
Burada zaman zaman vurguluyoruz… Kanunun hazırlığı aşamasında ve sonrasında Müsteşarımız rahmetli Sami Demirbilek’e akaryakıt sektöründe faaliyet göstermenin kolay olmaması gerektiğini sıkça dile getirmiştik… Ancak Demirbilek rekabetin artması yolunda sektörde faaliyet izni almayı kolaylaştırmıştı.

 

Eski düzenlemelerde akaryakıt dağıtım şirketi kurabilmek için bazı önemli kriterler vardı, yeni kanunla bunlar kaldırıldı.

 

Kaldırılınca dünyada eşi örneği olmayan sayıda dağıtım şirketi ülkemizde kuruldu…

 

Bu şirketler arasında tabela şirketleri de oldu, olmaya da devam ediyor.

 

Maalesef ciddi yatırımcılarla birlikte bir kasa bir masa tabiri şirketler, sırf ihrakiye için, sırf yedek şirket olsun diye, şu bu nedenlerle kuruldu.

 

Ve yine bu şirketler disiplin, rekabet anlamında da önemli riskler taşıyorlar piyasaya.

 

Tabii ki bu durum EPDK başta olmak üzere Ankara’nın da rahatsız olduğu bir durum…

 

Zaten EPDK belki de bu tarz nedenlerle dağıtım şirketlerine yeni kriterler, yeni sorumluluklar, yeni ödevler getirdi.

 

Ama sonuçta değişen bir şey olmadı.

 

Çünkü hala sektöre girmek çok kolay.

 

Çünkü hala akaryakıt dağıtım şirketlerinden arasında onlarcasını bizler bile tanımıyoruz.

 

Bakın 100 dağıtım şirketine sadece bir şirket kaldı. Yaz ayları bitmeden 100 de geçilir, 110 da…

 

Bakın her şirketin Hakiki, Öz, Yeni ekleriyle kopyaları çıkmaya, aynı renkte, tasarımda şirket kurumsalları, birkaç harf değişikliğiyle, mevcut şirketleri çağrıştırıcı isimler oluşmaya başladı.

 

Mesajımız çok net:

Akaryakıt sektörüne giriş bu kadar kolay olmamalı.
Sektöre girişi yasaklayın demiyoruz. Büyük engeller koyun da demiyoruz. Ancak bu sektöre girmek isteyenler gerçek yatırımcı olsun diyoruz.

 

Kesinlikle bu sektöre giren 99 şirketten A veya B veya C’yi kuralsız, sektörde disiplini bozan şirket olarak adlandırmıyoruz.

 

Ama 99 şirketin arasında bu piyasanın dengelerini bozan şirketler olduğunun da altını çiziyoruz…

 

Yoksa hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz: Bırakın 100’ü 1000 dağıtım şirketi olsa da sorun değil… Yeter ki piyasayı bozmayacak şirketler olsun…