2022 yılı Nihai YEK Listesi yayınlandı

2022 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında alım ve yerli katkı desteği sağlayacak santrallerin listesi 31 Aralık’ta EPDK’nın internet sitesinde yayınladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 30 Aralık tarihli Kurul toplantısında 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri […]

2022 yılı Nihai YEK Listesi yayınlandı
Kubilay Aydeğer
  • Yayınlanma15 Ocak 2022 10:57

2022 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında alım ve yerli katkı desteği sağlayacak santrallerin listesi 31 Aralık’ta EPDK’nın internet sitesinde yayınladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 30 Aralık tarihli Kurul toplantısında 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2022 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanacak lisans sahibi tüzel kişiler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30/12/2021 tarihli ve 10669-19 sayılı kararı ile belirleyerek 2022 Yılı Nihai YEK Listesini düzenledi.

Buna göre 2022 yılı içinde YEKDEM’den alım ve yerli katkı desteği sağlayacak santrallerin toplam kurulu gücü 22.982 MW olacak 1.036 santral alım ve yerli katkı desteklerinden yararlanacak, 2 santral ise sadece yerli katkı desteklerinden yararlanacak. 

2022’de YEKDEM’den yararlanacak santraller içinde en yüksek pay 426 adet santral ve 11.510 MW kurulu güçle Hidroelektrik santrallerinin oldu. 

İkinci sırada ise 8.173 MW kurulu güç ve 224 adet santralle Rüzgar enerjisi santralleri yer aldı.  

1.557 MW kurulu güç ve 57 adet santralle Jeotermal enerji santralleri üçüncü sırada yer alırken hemen ardından ise 469 MW kurulu güç ve 36 adet santralle Güneş enerjisi santralleri yer aldı. 

Toplam 1.273 MW kurulu güç ve 293 adet santralle Biyokütle santralleri dördüncü sırada yer aldı.

Bu yıl YEKDEM’e esas güçleri 2.420,628 MWe olan 87 santral ise 10 yıllık süreyi doldurdukları için son kez alım garantisi desteği sağlayacak.

2022 Nihai YEK Listesinde yer alan santrallerin 10 adeti ise hibrit santraller oldu. Bu santrallerin tamamında yardımcı kaynak ise GES’ler oldu.