Yer altı maden işçilerinin çalışma sürelerine düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, ’İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması hakkında kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine eklenen maddeye göre yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi günde en çok 7,5, haftada ise 37,5 saat oldu.

Olağanüstü hallerde, haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzünden az olmamak üzere arttırılmasına karar verildi.

“Olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz” maddesi de yönetmeliğe eklendi.