TAEK’ten nükleer santral denetimine düzenleme

Nükleer yapı denetimi kuruluşu olmak için, belirlenen esaslara göre TAEK’e başvuruda bulunulacak ve yetki belgesi alınacak

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca (TAEK), nükleer santrallerin nükleer güvenlik ilkeleriyle uyumlu ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak kurulmasına yönelik yapılacak denetim ve yetkilendirmelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kurumun Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, nükleer santral kuracak, TAEK tarafından tanınmış ve lisans almış tüzel kişiler nükleer yapı denetimi kuruluşlarına denetim yaptıracak ve yaptırılan denetimler, kurumun düzenleyici denetimleri yerine geçmeyecek.

Nükleer yapı denetimi kuruluşu olmak için, söz konusu yönetmelikle belirlenen esaslara göre TAEK’e başvuruda bulunulacak ve yetki belgesi alınacak.

Nükleer santrali kuracak kişilerin sorumluluğu, santralin yapı, sistem ve bileşenlerinin imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin idari ve fenni mesuliyetini, denetim sorumluluğunu ve etüt ile proje mükellefliğini kapsayacak.

Kurucu, yapı, sistem ve bileşenlerin denetimini yapmak üzere nükleer yapı denetimi kuruluşları ile hizmet sözleşmesi imzalayacak ve sözleşmeyle değişikliklerini 30 gün içinde TAEK’e bildirecek.

Nükleer yapı denetimi kuruluşu ise hizmet sözleşmesi kapsamında gerçekleştireceği yapı denetim işlerinde gerçek veya tüzel kişilerden hizmet alabilecek, ancak laboratuvar hizmetleri hariç olmak üzere alınan hizmetlerin toplam bedeli hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 30’unu geçemeyecek. Dışarıdan alınan hizmetin kalitesinden de nükleer yapı denetimi kuruluşu sorumlu olacak.

Nükleer yapı denetimi kuruluşlarının yetkilendirme başvurusu, istenilen belgelerdeki bilgiler dikkate alınarak, kuruluşların yetki almak için başvurdukları yapı denetimi faaliyetini gerçekleştirebilme yeterliliği açısından 30 iş günü içerisinde değerlendirilecek, gerektiğinde bu süre TAEK tarafından uzatılabilecek.

Yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda başvurusu uygun bulunan kuruluşa, yetki kapsamı belirlenerek 5 yıllık bir dönem için geçerli olacak nükleer yapı denetimi kuruluşu yetki belgesi verilecek.

Öte yandan, TAEK daha önce Resmi Gazete’de yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliği’ni de yürürlükten kaldırdığını duyurdu.
AA