Büyük adımlar

EPİAŞ bünyesinde kurulan piyasaların hem elektrik hem de yine bu yıl açılacak vadeli doğal gaz piyasalarının temel önemi ve “büyük adım” olma sebebi budur. Şu anda işlem hacimleri bakımından küçük görülebilir ama “enerji ticareti merkezi” olma hedefimizi teyit eden önemli adımlardır.

Türkiye’nin enerji denkleminin bir tane temel parametresi bulunmaktadır; ithalat…

Bu nedenle de enerjinin hangi tipinden söz edersek edelim sonuçta hep bir cari açık ya da arz güvenliği noktasına geliyoruz. 

Son yıllarda elektrik üretim tarafında yerli ve yenilenebilir teşvikleri sayesinde bu alanda önemli adımlar atıldı. 

Ancak yine de doğal gaz ve petrol konusunda ithalata bağımlılık noktasında pek ilerleme sağlanamadı. Zira yeraltı kaynaklarımızın olmaması elbette bu konunun ana denklemini oluşturuyor ama elimiz kolumuz da bu kadar bağlı olmamalı. 

Son keşfedilen doğal gaz kaynakları ve depolalama ile ilgili yatırımların teşviki bu bakımdan genel enerji denklemimizi daha iyi yönetmemizi sağlayacak “Büyük Adımların” başında geliyor. 

Kendi topraklarımızda petrol ve doğal gaz arama konusunda sadece devlet değil özel sektörü de bu konuya sokmak için gereken teşviklerin mutlaka sağlanması gerekiyor. Bununla da kalmayıp kamu ya da özel sektör şirketlerinin Türkiye dışındaki arama faaliyetleri de stratejik öneme sahip ve her bakımdan desteklenmeli. 

Söz konusu ürünlerin piyasalarda bulunduğu varsayımı ile birlikte ikinci temel soru “fiyat” meselesinde ortaya çıkıyor. Özellikle doğal gaz fiyatı çok kritik. Kömür ya da petrolde kamunun dominant bir oyuncusu olmadığından ve dünya fiyatları ile alım imkanı olduğundan doğal gaza ayrı bir başlık açmak gerekiyor. 

EPİAŞ bünyesinde kurulan piyasaların hem elektrik hem de yine bu yıl açılacak vadeli doğal gaz piyasalarının temel önemi ve “büyük adım” olma sebebi budur. Şu anda işlem hacimleri bakımından küçük görülebilir ama “enerji ticareti merkezi” olma hedefimizi teyit eden önemli adımlardır. 

Bu hafta devreye alınan YEK-G piyasası da aynı şeklilde stratejik bir hamle. İlerde baktığımızda bugünkü standardizasyon tartışmalarının geride kaldığı ve işleyen bir piyasa ile tüm ilgili sektörlerin işlem yaptığı bir hale gelecektir. 

O yüzden büyük adımların bazıları atılırken de büyük olabilir, bazılarının ise ilerdeki etkisi büyük olacaktır. 

Hem atılan adımlar hem de sonuçların ortaya çıkması bakımından bu iki yıl önemli gözüküyor. Hedeflerden şaşmadan yola devam etmek ve bu yolda da piyasanın serbest yapısını bozmamak çok önemli.