2020’de birleşme ve devralmalarda lider ‘elektrik sektörü’ oldu

Rekabet Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı birleşme ve devralma raporuna göre, en çok işlem, “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanında gerçekleşti. 2020 yılında tüm tarafları Türkiye kökenli olan şirketlerin gerçekleş-tirdikleri birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 6 milyar 632 milyon TL oldu.

Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan raporda yer alan bilgilere göre, 2020 yılında Rekabet Kurumu tarafından 2020 birleşme ve devralma işlemi incelenirken 2019 yılında bu rakam 208 adet olarak gerçekleşmişti. İşlem taraflarının kökeni bakımından yapılan gruplamaya göre Tüm İşlemler içinde 2020 yılında 220 işlemin 30’unda tarafların tümü Türkiye kökenli, 139’unda ise tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluştu. 38 işlemde ise taraflardan en az birer adedi Türkiye kökenli ve yabancı şirketlerden oluştuğu görüldü.

Tüm İşlemler içinde 2020 yılında tüm tarafları Türkiye kökenli olan şirketlerin gerçekleştirdikleri birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 6 milyar 632 milyon TL oldu.

10,7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ

2020 yılında Türkiye kökenli şirketlerinin devir konusu olduğu devralma işlemlerinde yabancı yatırımcılar tarafından yapılması öngörülen 34 ayrı işlemde toplam yatırım tutarı yaklaşık 10,7 milyar TL oldu. 2019 yılında ise yabancı yatırımcıların toplam 46 işlemde yaklaşık 36 milyar TL’lik yatırım yapılması öngörülmüştü.

TÜRKİYE İŞLEMLERİ YÜZDE 31,9 GERİLEDİ

Hedef şirketin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş (Türkiye kökenli) olduğu Türkiye İşlemleri gruplarına bakıldığında, 2020 yılında 75 işlemde hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu görülürken 2020 yılında bu işlemlerde toplam işlem bedeli 29 milyar 192 milyon TL olarak gerçekleşti. 2019 yılı için sırasıyla 91 işlemde 42 milyar 863 milyon TL’lik işlem gerçekleşmişti. Böylece Türkiye işlemleri 2020 yılında bir önceki yıla bedel bazında yüzde 31,9 düşüş gösterdi.

İLK SIRAYI ALMAN YATIRIMCILAR ALDI

Yabancı yatırımcılar 2020 yılında 34 ayrı işlemde Türk şirketlerine yatırım yaptığı görüldü. 2020 yılında Türkiye kökenli hedef şirketler için yapılan gruplamada ilk sırada 5 işlemle Almanya kökenli yatırımcılar yer aldı. İkinci sırada 4’er işlemle Birleşik Arap Emirlikleri ile Lüksemburg kökenli yatırımcılar yer aldı. 2019 yılında Türkiye kökenli hedef şirketler için yapılan gruplamada ise ilk sırada 7 işlemle Japonya kökenli yatırımcıların, ikinci sırada ise 5 işlemle Fransa’nın yer almıştı.

EN ÇOK İŞLEM ELEKTRİK ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMINDA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye işlemlerinde işlem sayısı ve değerlerinin sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise, Türkiye İşlemlerinde 2020 yılında en çok işlem, “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanında gerçekleşti. Türkiye İşlemleri arasında 2020 yılında en yüksek işlem değeri ise “parasal aracı kuruluşların faaliyetleri” alanında bildirildi. Bu alandaki işlem değeri 2020 yılında bildirilen Türkiye İşlemlerinin toplam değerinin yaklaşık yüzde 25,2’sine tekabül etti. 2019 yılında da Türkiye İşlemleri arasında en çok işlem, “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı”; en yüksek işlem değerinin “parasal aracı kuruluşların faaliyetleri” alanında gerçekleşmişti.

2020’de ‘elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı’ alanında 7 işlem gerçekleşirken bunların toplam işlem değeri ise 1 milyar 347 milyon 899 bin TL oldu. 2019 yılında ise ‘elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı’ alanında toplam 12 adet işlem gerçekleşmiş ve toplam işlem değeri ise 1 milyar 874 milyon 806 bin TL olmuştu.

GAZ İMALATI, ANA ŞEBEK ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARININ DAĞITIMI ALANINDA İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ

2020 yılında ‘gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı’ alanında toplam 2 adet işlem gerçekleşirken toplam işlem değeri ise 577 milyon 514 bin TL oldu. Bu alanda 2019 yılında toplam 2 adet işlem gerçekleşirken toplam işlem değeri 1 milyar 28 milyon TL olmuştu.