Enerjide acele kamulaştırma kararı

 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait iki enerji nakil hattının yapımı kapsamında bir taşınmaz acele kamulaştırılacak, diğer hattın ise yeri değiştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ’a ait 154 kV Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali (RES) TM – Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında söz konusu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, 380 kV Bandırma DGKÇS – Gemlik Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında 377-381 numaralı direkler arasında varyant yapılması zorunluluğu doğması nedeniyle hattın yerinin değiştirilmesine karar verildi.

AA