Türkiye Enerji Zirvesi

“SÇD uygulamaları ÇED süreçlerini güçlendirecek”

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteği ve Kömürder’in organizatörlüğünde düzenlenen Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi’nde Çevre ve Emisyon konu başlıklı bir oturum düzenlendi.

 

Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi’nin 2’inci gününde “Çevre ve Emisyon” konu başlıklı bir oturum düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan önemli isimlerin katıldığı oturumda Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği, ÇED Yönetmeliği ve Enerji Sektöründeki Uygulamaları ve Çevre Mevzuatı Açısından Kömürün Isınma ve Sanayide kullanımı konu başlıklarıyla sunumlar gerçekleştirildi.

 

“YATIRIMLAR DAHA HIZLI GERÇEKLEŞECEK”

 

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği konulu bir sunum gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Altyapı Yatırımları ÇED ve SÇD Dairesi Başkanlığı Şube Müdür Vekili Nihan Şahin Hamamcı, projeler için ÇED süreçlerinin 1993 yılında çıkan yönetmelikle devam ettiğini belirterek, “Sektörel hedeflerin belirlenebilmesi için politikalar üretiliyor. Bunların çerçevesinde de plan ve programlar üretiliyor. Dünyada, aradaki boşluğu kaldırmak için geliştirilen bir kavram stratejik değerlendirme yönetmeliği. Çevre Düzeni Planları var. Enerji sektöründeki planlama çalışmaları. Sadece dünyada değil, AB’de 2004 yılından beri tüm üye ülkelere bunu uyguluyor. Sadece Avrupa’da değil, Rusya, İran ve Çin’de bu uygulama gelişmiş. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için önemli olan bir değişiklik. AB raporundan yararlanmak için bu raporun hazırlanması ön koşul olarak talep ediliyor. SÇD uygulamaları ÇED süreçlerini ciddi olarak güçlendirecek. Yatırımlar daha hızlı gerçekleşecek. Risklerin analiz edilmesi, toplumsal ve sosyal irdelemelerin de değerlendirilmesine olanak sağlayan bir süreç. İstişareye dayalı bir plan süreci işleyeceği için, uzlaşıya dayalı plan ve programlar ortaya çıkacak. 15 yıldır bu konuyla ilgili çalışıyoruz. 8 pilot bölgede çalışma yapıyoruz. Karapınar’daki proje bunlardan birisi. Buradaki SÇD süreci. Bu alan için gerçekleştirilecek süreçlerle ilgili bakanlığımızca değerlendirmeler yapıldı. 41 günde bu alandaki ÇED süreci tamamlandı. Son iki yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz AB fonlu geniş projede kapasite genişlemeye yönelik bir proje tamamlandı” dedi.

 

“DOĞRU EKİPMAN VE PROSESLERLE YERLİ KÖMÜRÜ ÜRETMEMİZ GEREKİYOR”

 

ÇED Yönetmeliği ve Enerji Sektöründeki Uygulamaları konulu bir sunum gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Altyapı Yatırımları ÇED ve SÇD Dairesi Başkanlığı Şube Müdür Vekili Kenan Ocak, “1993 yılında ÇED Yönetmeliğimiz yayımlandı. Şu andaki yönetmelik 25 Kasım 2014’teki yönetmelik. Herkesin temiz bir çevrede yaşama hakkı var. ÇED izni olmadan teşvik, mera izni, orman izni, elektrik üretim lisansı, iş yeri açma izni ve çalışma ruhsatı ithalat izni ve maden işletme izni alınamıyor. Enerjimizin değişik kaynakları var. Kömür fosil kaynaklı bir yakıt. Diğer enerji kaynakları için de ÇED süreçleri yönetiyoruz. Dünyada enerji üretiminde Almanya ve ABD yüzde 53’ünü kömürden elde ediyor. Kömür üretildiği yerde tüketilebilen bir kaynak. Ülkemizde ithal kömüre dayalı santraller de faaliyet yürütüyor. İthal kömürde nem ve kül oranı düşük. Yerlide biraz yüksek. Kalorisi de yüksek. İthal kömür santralleri projelendirilirken 6500-7000 kalori arasındaki kömürler projelendiriliyor. Yerli kömürün de kullanılması gerekiyor. Doğru ekipman ve proseslerle kullanılmalı. Kömür önemli bir maden kaynağımız. Kömürü nasıl kullanacağımıza dahil Ar-Ge’mizi yapmamız gerekiyor.

Zaman zaman yatırımcılarımızdan ÇED süreçlerinin ve dosyaların uzun süre beklediğinden şikayet ediyorlar. Termik santral alanında arkeolojik kalıntıya rastlayabilirsiniz. Biz bakanlık olarak format hazırlıyoruz. 18 ay içinde o raporun bize sunulması gerekiyor. ÇED sürecinde termik santrallerinden mevcut durum analizini istiyoruz. Su kullanımı ve atık su ve soğutma sistemi, hafriyat ve dolgu yapılacak mı, atık ısı modellemesi, karasal ve denizel ekolojik araştırmalar, peyzaj çalışmalarına dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“SANAYİDE KULLANILACAK YERLİ KÖMÜRE SINIR KOYMUYORUZ”

 

Çevre ve Emisyon Oturumunda Çevre Mevzuatı Açısından Kömürün Isınma ve Sanayide Kullanımı konulu bir sunum gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetim Dairesi Başkanlığı’ndan Murat Ateşoğulları, TKİ’nin 17 milyon ton, TKK 1,3 milyon ton üretiminin olduğunu belirterek, “2014 verilerine göre 33 milyon ton ithal kömür Türkiye’ye geldi. Bakanlar Kurlu kararıyla dağıtılan kömürler çevre mevzuatı açısından uygunluktan geçen kömürlerdir. Sanayide kullanılan 25 milyon ton kömürün 8 milyon tonu demir çelikte, 5 milyon ton da çimento sanayinde kullanılıyor. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği 2005 yılında çıkarıldı. Yerli kömürde sanayide kullanılacaksa, biz bu konuda herhangi bir sınır koymuyoruz. Her kullanım amacına göre kömür parametreleri belirlendi. Sanayide kullanılacaksa bir sınırlamamız yok. Herhangi bir ithal kömür kullanılacaksa uygunluk denetimine tabi tutuyoruz” diye konuştu.