TAEK’ten nükleer santral işletme düzenlemesi

 Nükleer santrallere ilişkin bir faaliyeti yerine getirmek üzere izin veya lisans verilenler, tesisin lisans koşulları, düzenleyici gereklilikleri ve ilgili mevzuata uygun olarak güvenli ve emniyetli bir şekilde işletilmesinden birincil derecede sorumlu olacak. Nükleer santrallere ilişkin bir faaliyeti yerine getirmek üzere izin veya lisans verilen tüzel kişi, tesisin lisans koşulları, düzenleyici gereklilikleri ve ilgili mevzuata uygun […]

TAEK’ten nükleer santral işletme düzenlemesi
Servet Uzun
  • Yayınlanma5 Nisan 2017 06:55
  • Güncelleme9 Nisan 2017 06:26

 Nükleer santrallere ilişkin bir faaliyeti yerine getirmek üzere izin veya lisans verilenler, tesisin lisans koşulları, düzenleyici gereklilikleri ve ilgili mevzuata uygun olarak güvenli ve emniyetli bir şekilde işletilmesinden birincil derecede sorumlu olacak.

Nükleer santrallere ilişkin bir faaliyeti yerine getirmek üzere izin veya lisans verilen tüzel kişi, tesisin lisans koşulları, düzenleyici gereklilikleri ve ilgili mevzuata uygun olarak güvenli ve emniyetli bir şekilde işletilmesinden birincil derecede sorumlu olacak.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK), “Nükleer Santrallerde İşletme Organi̇zasyonu, İşletme Personeli̇ Ni̇teli̇kleri̇ ve Eği̇ti̇mi̇ i̇le İşleti̇ci̇ Personel Li̇sanslarına İli̇şki̇n Yönetmeli̇ği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, nükleer santrallere ilişkin bir faaliyeti yerine getirmek üzere izin veya lisans verilerek yetkilendirilen kişi, tesisin lisans koşulları, düzenleyici gereklilikleri ve ilgili mevzuata uygun olarak güvenli ve emniyetli bir şekilde işletilmesinden birincil derecede sorumlusu olacak.

İŞLETME ORGANİZASYONU KURULACAK

İzin veya lisans sahibi, tesisin lisans koşullarına ve ilgili ulusal mevzuata uygun işletilmesine yönelik tüm sorumluluklarını yerine getirmek üzere bir işletme organizasyonu kuracak.

İşletme organizasyonunda, tesisin güvenli ve emniyetli bir şekilde işletilmesini doğrudan etkileyen konuların değerlendirilip karara bağlanacağı bir veya birden fazla komite yer alacak.

Doğrudan tesis yöneticisine karşı sorumlu olan bu komite ya da komiteler, tesiste yapılacak ve güvenlik analiz raporunda yer almayan teknik ve idari değişiklikler ile tesiste nükleer güvenlik ve emniyet açısından önem arz eden hususları değerlendirecek. Bütün komite kararları kayıt altına alınacak ve TAEK’in denetimine açık tutulacak.

İŞLETİCİ PERSONEL LİSANSI 4 YILLIĞINA GEÇERLİ OLACAK

TAEK tarafından verilen işletici personel lisansı 4 yıllığına geçerli olacak. İşletici personel lisansı, başvuru belgelerinde belirtilen tesis, ünite, görev ve pozisyon için geçerli olacak. Bir üniteye özel verilen işletici personel lisansının tesisteki diğer üniteler için geçerliliği ise yetkilendirilen kişinin başvurusu ile TAEK’in değerlendirme ve onayına tabi tutulacak.

İşletici personelin çeşitli nedenlerle lisansının iptal edilmesi durumunda, personel için 5 yıl içinde yeniden lisans başvurusu yapılamayacak. Ayrıca, işletici personel lisansı iki kez iptal edilmiş bir personel için yeniden lisans başvurusu yapılamayacak.
AA