Şubatta en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

 Katı yakıtlarda şubat ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların şubatta toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 111 bin 289 ton, linyitte 4 milyon 482 bin 194 ton ve taş kömürü kokunda 348 bin 748 ton oldu.

Teslimat miktarları ise taş kömüründe 3 milyon 43 bin 23 ton, linyitte 4 milyon 467 bin 892 ton ve taş kömürü kokunda 411 bin 426 ton olarak hesaplandı.

TÜİK, şubat ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,7 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, linyitte yüzde 100,3, taş kömürü kokunda yüzde 84,8 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 51’i termik santrallere, yüzde 15,3’ü kok tesislerine, yüzde 4,6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Linyit teslimatının yüzde 87,3’ü termik santrallere, taş kömürü koku teslimatının yüzde 98,5’i de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.
AA