‘Özelleştirmelerin temel amacı sürdürülebilirliği sağlamak’

ISTRADE 2017 açılışında konuşan Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, Enerji Bakanlığı ile birlikte son yıllarda yeni özelleştirme modeli geliştirdiklerini belirterek sektörde özelleştirmelere devam edeceklerini söyledi.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu

 

Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu; “Özel sektörün yaptığı iyileştirmelerle birlikte enerji fiyatlarının düşük seyretmesinde özelleştirmenin katkısını göz ardı etmememiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bunların hem evrensel hem de elektrik üretimine yapacağı iyileştirmelerle çok önemli katkılar sağladıklarını hep birlikte göreceğiz. Son 10 yılda gerek bizim yaptığımız özelleştirmeler ve gerekse özel sektör yatırımlarıyla birlikte, enerji sektöründe elektrik üretim kapasitesi 2 katı aşacak şekilde Türkiye’nin hizmetine girmiş oldu. İnşallah bu iyilik ve faydaların yanında, içerisinde bulunduğumuz sorunlar için de kamu ve özel sektör hep birlikte çalışarak sürdürülebilir bir yapıyı enerji sektöründe sağlamış oluruz. Zaten özelleştirmelerin de en temel amacı, enerji sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak. Kanun devletin elindeki üretim ve dağıtım tesisi varlıklarının özel sektöre devredilmesini istiyor. Bununla ilgili Özelleştirme İdaresi görevlendirildi. Bizler de bunları belirli bir aşamaya getirdik. Şimdi önümüzde enerji üretimi ile ilgili yeni fırsatlar ve yeni alternatifler var” diye konuştu.

 

“BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ ÖZELLEŞTİRMELERİN YÜZDE 90’INI KİT’LER OLUŞTURUYOR”

 

Konuşmasının ardından ekrana yansıyan soruları da yanıtlayan Ahmet Aksu; “Varlık Fonu’nun kurulmasıyla ilgili mevzuata ve yapılan açıklamalara baktığımızda BOTAŞ’ın Varlık Fonuna devredilmesi Özelleştirme Kanunu çerçevesinde yapılan bir özelleştirme işlemi değildir. Mevcut kamuya ait bir varlığın daha iyi organize edilmesi, daha fonksiyonel yönetilmesine ve değer artışına yönelik bir uygulamadır. Dolayısıyla Özelleştirme İdaresi bünyesinde BOTAŞ’ın veya Varlık Fonu’na devredilen diğer varlıkların özelleştirmesiyle ilgili bir çalışma bulunmamaktadır “dedi. Aksu açıklamalarına şöyle devam etti; “Bildiğiniz üzere bizim Özelleştirmeye ilişkin 4046 sayılı bir kanunumuz var. Bu kanunda özelleştirmeye konu olabilecek kamuya ait mal ve hizmet üretim birimleri yer alıyor. Bunların içerisinde bugüne kadar yaptığımız özelleştirmelerin yüzde 90’ını oluşturan KİT’ler var. Bugüne kadar yaptığımız özelleştirmeler genel olarak bu KİT tabiri altında adlandırılabilecek varlıkların özelleştirilmesine yönelikti. Ama yine de bizim kanunumuz; ‘Genel bütçeye ait kuruluşların mal ve hizmet üretim birimleri veya döner sermayelerindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin özelleştirmeleri de Özelleştirme Kanunu çerçevesi içerisinde yapılabilir’ diyor” açıklamasını yaptı.

 

“ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIN DAHA KALİTELİ VE MODERN HİZMET ALMASINI SAĞLAMAK”

 

Ahmet Aksu; “Bugüne kadar yaptığımız özelleştirmelerde örnek verebileceğimiz sadece Araç Muayene İstasyonları’nın özelleştirilmesi var. Biliyorsunuz Araç Muayene İstasyonlarına biz sadece lisans verdik, bu hizmetin özel sektör tarafından yapılmasına imkan sağladık. Özel sektör de bütün makine, ekipman, organizasyon vb. konuları kendisi yatırımda bulunarak sağladı. Bu hizmet özel sektör tarafından çok güzel bir şekilde yapılıyor. Biz bunu özelleştirmeden önce muayene edilmesi gereken araçların belki yüzde 50’si muayene edilebiliyordu. Büyük bir çoğunluğu kaçak yollardan ya muayene edilmiş gibi gösteriliyor ya da hiç muayene edilmiyordu. Muayene esnasında da uzun kuyruklar oluşuyordu. O sistem artık geride kaldı. Şu an hizmet randevulu olarak çok daha rahat ve konforlu olarak yapılabiliyor. Bu sayede yollarda güvenlik de sağlanmış oluyor. Bunu neden anlattım; devletin ekonomideki varlığı çok büyük. Önceliğimiz; genel bütçe içerisinde kamuya ait olan mal ve hizmetleri tespit ederek model haline getirip, bunları özelleştirmek. Buradan kamuya hem gelir elde etmek hem kamu giderlerinde azalma sağlamak hem de vatandaşların daha kaliteli ve modern hizmet almasını sağlamak” diye konuşu.
Yeni bir model üzerinde çalıştıklarını ifade eden Ahmet Aksu; “Son olarak şu an üzerinde çalıştığımız ve sektörü de ilgilendiren bir özelleştirme modelinden bahsetmek istiyorum. Metering denilen ölçme ayarlarının özelleştirilmesi. Elektrik, doğalgaz, su sayaçlarının, ölçü aletlerinin ve asansörlerin denetiminin devlet kontrolüyle özel sektör tarafından yapılmasına yönelik bir model bu. Buna benzer uygulamalarımız da olacak. Yani Özelleştirme İdaresi’nin yapacağı daha çok iş var” dedi.

 

‘ÖZELLEŞTİRMELERE DEVAM EDECEĞİZ’

 

Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu; “Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Enerji Bakanlığı ile birlikte geliştirdiğimiz bir modelle, yerli linyit kaynaklarının enerji sektörüne kazandırılarak, yeni kapasiteler geliştirilmesi için yeni bir özelleştirme modeli geliştirdik. Buradaki temel mantık, belirli bir linyit kömür ya da yerli kaynak sahasının işletme hakkını özel sektöre devretmek ve elektrik satış fiyatının belirlenmesi yöntemiyle yeni bir ihale gerçekleştirmek. Bu çerçevede ilk ihalemizi Çayırhan bölgesinde gerçekleştirdik. Şu anda sözleşme imzalama aşamasındayız. İşletme hakkı devir sözleşmesini ve elektrik satış sözleşmesini imzalayarak buradan Türkiye enerji sektörüne önemli bir kapasite kazandırmış olacağız. Bunun arkasından diğer kömür sahalarının bu modelle özelleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Burada önceliğimiz; özel sektör yatırımcılarının herhangi bir enerji, elektrik üretim tesisi kurarken karşılaştıkları sorunları devlet bünyesindeyken çözmek ve yatırımcıya sadece kendi işlerine odaklanacakları bir yapıyı devretmek. Yeni kapasiteler kazandırmak amacıyla yaptığımız bu ihalelere devam edeceğiz. Özelleştirme İdaresi Türkiye’nin ve sektörlerin ihtiyaçlarına, Kamu’nun önceliklerine göre yeni model geliştirme konusunda önemli bir tecrübeye sahip bir kurumdur. Önümüzdeki günlerde bu ve buna benzer modellerle enerji sektöründeki özelleştirmelere devam edeceğiz. Enerji Zirvesi temsilcilerine bu faydalı ortam için teşekkür ediyorum” diye konuştu.