Türkiye Enerji Zirvesi

Nükleer tesislerin üst yönetimlerinin sorumlulukları belirlendi

 Nükleer tesis üst yöneticileri, tesislerin faaliyetleri sırasında güvenliği sağlayacak, nükleer veya radyolojik acil durumlara hazırlık ve müdahale için uygun ve yeterli önlemleri alacak.

Nükleer tesislerin üst yönetimleri, tesislerin faaliyetleri sırasında güvenliği sağlamaktan, nükleer veya radyolojik acil durumlara hazırlık ve müdahale için uygun ve yeterli önlemleri almaktan sorumlu tutuldu.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nükleer tesis üst yöneticileri, tesislerin faaliyetleri sırasında güvenliği sağlayacak, nükleer veya radyolojik acil durumlara hazırlık ve müdahale için uygun ve yeterli önlemleri alacak.

Üst yönetimler, tesis sahasının güvenli bir şekilde seçilmesi, tasarlanması, kurulması, işletmeye alınması, işletilmesi ve işletmeden çıkarılması veya kapatılması, tesisi oluşturan yapı, sistem ve bileşenlerle faaliyetlerin güvenlik ilkelerine ve kalite standartlarına uygun olmasını sağlamakla yükümlü olacak.

Tüm radyoaktif maddelerle üretilen, işlenen, kullanılan, taşınan, depolanan ve bertaraf edilen radyasyon kaynaklarının güvenli yönetimi ve kontrolünü de sağlayacak tesis yöneticileri, tesisin her seviyesindeki yöneticilerin, radyasyon risklerini, bu risklerin olası sonuçlarını ve sorumluluk taşıdıkları alanlara ilişkin radyasyon risklerini nasıl yöneteceklerini anlamalarını sağlayacak.

Nükleer tesis üst yönetimleri ayrıca, gelecek nesillerin korunmasını dikkate alarak, radyoaktif atıkların uzun dönem yönetimi ve bertarafıyla tesisin işletmeden çıkarılmasını da içerecek şekilde yeterli kaynak ve finansın sağlanmasını temin edecek.

Söz konusu yönetmelikle Nükleer Tesislerin Güvenliği İçin Kalite Yönetimi Temel Gerekleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
AA