Türkiye Enerji Zirvesi

NDK personeli mesleki ve etik ilkeleri belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurulu üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) personelinin uyacağı mesleki ve etik ilkeler belirlendi.

NDK’nin konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, başkan, kurul üyeleri ve kurum personeli görevleri sırasında öğrendikleri sırlar ile ilgililere ve üçüncü kişilere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklamayacak ve kendilerinin veya başkalarının yararına veya üçüncü kişilerin zararına kullanmayacak.

Başkan ve kurul üyeleri ile kurum personelinin bu yükümlülüğü kurumdan ayrılmaları halinde de devam edecek.

Çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutacak başkan ve kurul üyeleri ile kurum personeli, görevleri sırasında ve görevleriyle ilişkili olarak kendi ve ikinci derece kan ve kayın hısımlarının, evlatlıklarının ve aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerinin çıkarlarının söz konusu olabileceği her türlü durumdan kaçınacak.

Kurum personeli, görevlerini tarafsız ve nesnel bir şekilde yürütmesini engelleyecek potansiyel veya mevcut çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirecek.

İşe başlarken mesleki ve etik ilkelere uygun davranışta bulunmayı taahhüt edecek kurum personeli, altı ay içinde durumunu ilkelere uygun hale getirecek ve görevden ayrıldıktan sonra kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kuruluşlarda üç yıl boyunca görev alamayacak.

Kurul üyeleri ve kurum personeli çalışmaları ve görevleriyle ilgili başkan tarafından yetkilendirilmedikçe, basın ve yayın organlarına beyan ve açıklamalarda bulunamayacak.

Görevin gerektirdiği mutat mekan ve demirbaşlar, ulaşım imkanları dışında, kuruluşların olanaklarından ücretsiz olarak yararlanamayacak olan başkan ve kurul üyeleri ile kurum personeli, eş ve velayetleri altındaki çocukları da dahil olmak üzere kuruluşlardan, kamuya ilan edilenden daha avantajlı koşullarda mal ve hizmet alımında bulunamayacak ve başkaları adına daha avantajlı mal ve hizmet alımına aracılık edemeyecek.

Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kuruluşlarda doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık payı edinemeyecek başkan ve kurul üyeleri ile kurum personeli, miras, pay bölünmesi, birleşme gibi irade dışı değişimler sebebiyle ortaklık payı elde edilmesi halinde bu durumu yedi gün içerisinde kuruma bildirecek.

Kurum personeli, ticaretle uğraşamayacak, serbest meslek faaliyetinde bulunamayacak ve kuruluşlar veya bunların çalışanları tarafından her ne amaçla olursa olsun kurulmuş veya kurulacak kooperatiflere üye olamayacak.

Ayrıca, kuruluşlara ait periyodik yayınlarda makale, bilimsel amaçlı yazı gibi eserlerin yayımlanması halleri ve yönetmelikte belirtilen görevler hariç, fikri hak oluşturan eserlerini kuruluşlarda bastıramayacak ve bu kuruluşlara satışına aracılık edemeyecek.

AA