Türkiye Enerji Zirvesi

GÖP’te Tekliflerin Yapısında değişiklik

 “Gün Öncesi Piyasa Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” yapılan değişiklikler 3 Mayıs 2017 teslim günü itibariyle geçerli olacak. 2 Mayıs 2017 Salı gününden itibaren değişikliklere uygun teklifler verilebilecek.

Konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Gün Öncesi Piyasasına katılan piyasa katılımcılarına PYS aracılığıyla kendi blok tekliflerini tanımlama hakkı verilebilecek, ancak bu şekilde tanımlanacak olan blok tekliflerin en az 3 saatlik bir zaman dilimini kapsaması esas olacak

Blok teklifler arasında ilişki en fazla altı adet blok teklif için geçerli olmak üzere ve üç seviye derinliğinde kurulabilecek. Başka bir blok teklifin veya tekliflerin bağlı olduğu ancak kendisi bir blok teklife bağlı olmayan teklifler birinci seviye, birinci seviye blok teklife bağlı olan blok teklifler ikinci seviye, ikinci seviye blok teklife bağlı olan blok teklifler üçüncü seviye blok teklif olarak adlandırılacak. İkinci ve üçüncü seviyede ayrı ayrı en fazla üç blok bulunabilecek. İkinci seviye bloğun kabul edilme ön şartı bağlı bulunduğu birinci seviye bloğunun, üçüncü seviye bloğun kabul edilme ön şartı bağlı bulunduğu ikinci seviye bloğunun kabul edilmesidir. Bu şekilde birbiri ile ilişkilendirilmiş olan blok tekliflerin tamamının alış ya da satış blok teklifi olması ve aynı portföy ve teklif bölgesi ile ilişkili olması esas alınacak.