Fındığın çöpü, mısırın sapı sanayiye enerji verecek

Fındık, ayçiçeği ve mısır gibi ürünlerin saplarıyla bağ ve budama atıklarının toplanması ve atıklardan tarımsal sanayi tesislerinin faydalanacağı ısı, elektrik ve soğuk hava üretecek tesis kurulması hibeyle desteklenecek. Fındık, ayçiçeği ve mısır gibi ürünlerin saplarıyla bağ ve budama atıklarının toplanması ve atıklardan tarımsal sanayi tesislerinin faydalanacağı ısı, elektrik ve soğuk hava üretecek tesis kurulmasına hibeyle […]

Fındığın çöpü, mısırın sapı sanayiye enerji verecek
Servet Uzun
  • Yayınlanma12 Nisan 2019 10:10

Fındık, ayçiçeği ve mısır gibi ürünlerin saplarıyla bağ ve budama atıklarının toplanması ve atıklardan tarımsal sanayi tesislerinin faydalanacağı ısı, elektrik ve soğuk hava üretecek tesis kurulması hibeyle desteklenecek.

Fındık, ayçiçeği ve mısır gibi ürünlerin saplarıyla bağ ve budama atıklarının toplanması ve atıklardan tarımsal sanayi tesislerinin faydalanacağı ısı, elektrik ve soğuk hava üretecek tesis kurulmasına hibeyle destek verilecek. Bu desteklemeden yararlanılması için geliştirilecek projelerle 15 Nisan’a kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı ile yürüttüğü ve Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen “Türkiye’nin Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak İçin Biyolojik Kütlenin Sürdürülebilir Kullanımı Projesi”ni devreye aldı. Projeyle tarımsal sanayi sektöründe modern biyoenerji teknolojilerinin kullanılması, kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde biyoenerji projelerinin desteklenmesi, pilot tesis ve tedarik zinciri kurulması amacıyla başvurular 15 Nisan’a kadar alınacak. Müracaatlar, 20 Haziran-20 Temmuz döneminde değerlendirilecek.

Bu kapsamda, “Biyokütle Enerjisi Tedarik Zinciri Destek Programı” ile “Biyokütle Enerjisi Tesisi Destek Programı” başlıklarında geliştirilecek projeler için destekleme yapılacak.

Biyokütle Enerjisi Tedarik Zinciri Destek Programı ile fındık zurufu, ayçiçeği sapı, mısır sapı, pamuk sapı, çeltik kavuzu, bağ ve budama atıkları, sera atıklarının tarımsal sanayi tesislerinin faydalanacağı enerji tesislerinde (ısı, elektrik, soğuk) kullanılmak üzere toplanması, taşınması, depolanması ve enerji tesisinde kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında seçilen atıkların tarladan toplanması, sanayi tesisine hizmet edecek enerji tesisine taşınması ve enerji içeriğini kaybetmeyecek şekilde depolanması gerekecek. Tarlalar ve tesisler arasındaki mesafe de projenin onaylanmasında önem taşıyacak.

Isı, elektrik ya da soğuk için enerji

Biyokütle Enerjisi Tesisi Destek Programı ile de söz konusu tarımsal atıkların tarımsal sanayi tesislerinin faydalanacağı ısı, elektrik ve soğuk üretecek tesislerin kurulumunun desteklenmesi hedefleniyor. Projede, mümkün olduğunca yerli makine/ekipman kullanımı kriterleri ön planda tutulacak.

Proje kapsamında kurulacak tesiste kullanılacak teknoloji (doğrudan yakma, biyogaz, gazlaştırma, piroliz ve benzeri), ham madde uyumlu olacak. Bankalar tarafından kredilendirilebilir projeler öncelikli değerlendirilecek.

Enerji üretecek tesislerde kullanılacak ham maddeler fındık zurufu, ayçiçeği sapı, pamuk sapı, bağ ve budama atıkları, çeltik kavuzu (tavuk gübresi ile karışık olabilir), sera atıklarından en az biri veya bu atıkların karışımları olacak. Ayrıca yörede değerlendirilmediği ispatlanan diğer tarımsal atıklar da bu atıklarla karıştırılarak kullanılabilecek.

Kurulacak tesiste üretilecek ısıdan, bir tarımsal sanayi tesisinde veya bir bölgenin (köy, kasaba, mahalle, organize sanayi bölgesi ve benzeri) ısıtılmasında yararlanılacak. Isı ve elektrik üretecek tesislerden elde edilecek enerji de tarımsal sanayi tesislerinde kullanılacak. Proje kojenerasyon tesisi olarak tasarlanacak.

Isı ve elektriğin yanı sıra soğuk da üreten ve tarımsal sanayide kullanılmasını sağlayan projeler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan üretim lisansı almış ya da alma sürecinde olan ancak henüz tamamlanmamış projeler de değerlendirilecek.

Projelerde yüzde 50-75 özkaynak kullanılacak

Önerilen projelerde yüzde 50-75 oranında öz kaynak kullanılması gerekecek. Destek miktarı iş planı sonucunda ortaya konulacak fizibilite çalışmaları ve karlılık analizi sonrasında kesinleşecek. Desteklenecek maliyetler, projenin hayata geçirilmesi için zorunlu olan giderleri kapsayacak.

Destek alabilmek için başvuru sahibinin, tarımsal üretici birlikleri/kooperatifleri, enerji kooperatifleri, belediyeler, çiftçiler, özel sektör firmaları ve organize sanayi bölgeleri olması gerekiyor.

AA

ISTRADE 2019 için geri sayım başladı