EÜAŞ görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik

 Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, belirlenecek konularda yapılacak. Yazılı sınav, Teşekkül tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilecek. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda altmış puan alanlar başarılı sayılacak.

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınacak. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Kadro veya pozisyonlar için düzenlenecek sözlü sınav işlemlerini yürütecek.