Türkiye Enerji Zirvesi

Farklılaştırılmış akaryakıtta süre uzatıldı

EPİAŞ’ın teşkilat yapısında düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik taslağı yayınladı.

 

EPDK’dan yapılan duyuruda, ‘Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin taslak, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumun internet sayfasında 26 Haziran 2017 tarihine kadar görüşe açıldığı belirtildi.

 

İlgililerin değişiklik taslakları hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 26 Haziran 2017 tarihine kadar otep@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.