EPİAŞ’ın net karı 2020’de yüzde 25 artışla 65,9 milyon TL’ye yükseldi

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) 2020 yılı faaliyet raporuna göre, 01.01.2020-31.12.2020 döneminde şirket 78.454.168 TL vergi öncesi kar elde etti.

12.509.786 TL dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı ayrıldıktan sonra şirketin 2020 yılındaki net karı 65.944.382 TL olarak gerçekleşti.

Şirketin net satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 20,3 artarak 2020 yılında 105 milyar 809 milyon 886 bin TL’ye yükseldi.

EPİAŞ 15,8 milyon TL kar payı dağıtacak

Öte yandan şirketin web sitesinde yer alan duyuruda, 01.01.2020- 31.12.2020 dönemine ilişkin mali tablolara göre elde ettiği 65.944.382 TL net kârından kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 5.826.651 TL’nin kar payı olarak pay sahiplerine nakden dağıtılmasının şirketin 26 Mart’ta yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulacağı açıklandı.

Konuya ilişkin olarak yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulumuzun 22.02.2021 tarihli 2021/2 Nolu Toplantısının 10 Nolu Kararı uyarınca;

1- Şirketimizin mali mevzuat uyarınca 01.01.2020- 31.12.2020 dönemine ilişkin mali tablolara göre elde ettiği 65.944.382 TL net kârından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 15.826.651 TL’nin pay sahiplerine nakden dağıtılması;

2- Kalan tutara Bilançonun Geçmiş Yıllar Kârları hesabında tutulan 502.435,20 TL’nin ilave edilmesi ve geçmiş yıllar zararı hesabında yer alan 15.606,40.TL’nin mahsup edilmesi ile oluşacak 47.307.340,70 TL’nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

3- Kar dağıtıma ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususlarının Genel Kurul’un onayına sunulmasına, kar dağıtım önerisinin TTK’nın 437 nci maddesi uyarınca şirket merkez adresinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına karar verilmiştir.”