EPDK’dan OSB serbest tüketici uygulamalarına ilişkin duyuru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Organize Sanayi Bölgelerinde serbest tüketici uygulamalarına ilişkin duyuru yayınladı.

 

EPDK’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bilindiği üzere; Kurumumuzdan OSB dağıtım lisansı almış olan OSB’lerin onaylı sınırları içerisinde yer alan katılımcılara ait tüketim aboneliklerinin serbest tüketici hakkını kullanarak başka bir tedarikçi seçmesi durumunda OSB dağıtım sistem kullanım bedellerinin ödemesi ve tahsilatı konusunda farklı tedarikçiler ile dağıtım lisansı sahibi OSB’ler arasında çeşitli ihtilaflar, farklı yorum ve uygulamalar olduğuna dair şikayetler Kurumumuza ulaşmıştır. Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğinin (OSB Yönetmeliği) hükümleri bir arada değerlendirildiğinde OSB içerisinde tedarikçisini seçmiş serbest tüketici uygulamaları açısından geçerli olmak üzere, aşağıdaki hususların tüm ilgili taraflara duyurulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

1-OSB’ler açısından; OSB Yönetmeliğinin “Serbest tüketici uygulamaları” başlıklı 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi “b) TEİAŞ’a veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ilgili serbest tüketici olan katılımcısı için ödenen, sistem kullanım ve sistem işletim fiyatlarından OSB yönetimi sorumludur. OSB bu tarifelerden kaynaklanan bedelleri öder ve ilgili serbest tüketiciden uygulayacağı dağıtım bedeli ile birlikte tahsil eder. Tedarikçisini seçen serbest tüketicinin kendisi ya da tedarikçisi TEİAŞ’a veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ayrıca bir bedel ödemez.” hükmünü amir olup, OSB onaylı sınırları içerisinde yer alan serbest tüketicilerin başka bir tedarikçi seçmeleri durumunda;

Söz konusu OSB tedarikçi ile herhangi bir sistem kullanım sözleşmesi imzalamayacaktır.

OSB dağıtım bedeli üzerinden hesaplanan bedeli içeren fatura OSB tarafından doğrudan tedarikçisini seçmiş olan serbest tüketiciye kesilerek OSB tarafından tahsil edilecektir.

Bir piyasa katılımcısı niteliğindeki dağıtım lisansı sahibi OSB’lerin EPİAŞ tarafından yürütülen PYS üzerinden kendi portföylerini sürekli takip ederek serbest tüketici çıkışlarını her ay kontrol etmeleri kendileri açısından önem taşımaktadır.

2-Tedarikçiler açısından; OSB onaylı sınırları içerisinde yer alan bir serbest tüketiciye elektrik enerjisi satışı için ikili anlaşma imzalayan tedarikçi;

Tüketiciyle ikili anlaşma imzalamasını müteakip tüketicinin kendi tedarik portföyüne kaydı için EPİAŞ nezdinde gerekli işlemleri yerine getirecektir.

Tüketiciye keseceği faturaya herhangi bir sistem kullanım bedeli yansıtmayacak, sadece aktif enerji bedeli üzerinden hesaplama yapılacaktır.

3-Serbest tüketiciler acısından; OSB onaylı sınırları içerisinde yer alan tedarikçisini seçmiş olan serbest tüketiciye;

OSB sistem kullanım bedeli için dağıtım lisansı sahibi OSB’den; aktif enerji tüketim bedeli için tedarikçisinden olmak üzere 2 ayrı fatura gelecektir.

Serbest tüketici her 2 faturayı da ödemek zorundadır. Ancak bu faturaların toplamı OSB dışında olan aynı durumdaki bir serbest tüketiciye kesilecek olan tek bir fatura tutarı ile aynı olacağından 2 fatura kesilmesinin tüketici açısından mükerrer ödemeye yol açmayacağı”