EPDK, elektriğin yıllık rakamlarını açıkladı

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ‘Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu’ verilerini açıkladı.

Buna göre, 2016 yılında kurulu güç geçen yıla oranla yüzde 6,27 artarak 77 bin 737 MW oldu. Kurulu güç içerisinde doğal gaz santrallerinin payı yüzde 32,77, barajlı-hidroelektrik santrallerin payı yüzde 25,16, akarsu-hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 9,16, linyit santrallerin payı yüzde 11,92, rüzgar santrallerinin payı yüzde 7,39 olarak gerçekleşti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik dahil) toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 43,41 oldu. Toplam termik kurulu gücün oranı ise yüzde 56,59 olarak gerçekleşti.

 

Puant talep ise 3,34 artarak 44 bin 734 MW değerine ulaştı.

 

2016 yılında elektrik üretim miktarı, 2015 yılına göre yüzde 4,12 artarak 272,56 TWh oldu. Tüketim miktarı ise 2015 yılına göre yüzde 4,44 artarak 277,52 TWh’a ulaştı. Üretim miktarının yüzde 32,16’sı doğal gazdan, yüzde 24,7’si hidroelektrikten, yüzde 15,35’i taş kömürü ve linyitten, yüzde 17,52’si ithal kömürden, yüzde 5,69’u rüzgardan, geri kalan kısım ise diğer kaynaklardan elde edildi.

 

Verilere göre, 2016 yılında lisanssız kurulu güç geçen yıla oranla yüzde 191,95 artarak bin 48 MW oldu. Bu miktarın yüzde 89,81’i güneş (fotovoltaik) enerjisinden elde edildi.

 

2016 yılında lisanssız üretim miktarı 2015 yılına göre yüzde 410,89 artarak 1,14 TWh oldu. Bu miktarın yüzde 90,64’ü güneş (fotovoltaik) enerjisinden sağlandı.

 

Raporda, 2016 yılında faturalanan elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 9,78 artarak 212,33 TWh oldu. Bu miktarın 49,78 TWh’lik kısmı iletim gerilim seviyesinden bağlı tüketicilere, geri kalan 162,55 TWh’lik kısmı ise dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketicilere satıldı.

 

Ayrıca, 212,33 TWh’lik tüketimin 131,23 TWh’lik kısmı serbest tüketicilerin, 81,10 TWh’lik kısmı ise serbest tüketici olmayan tüketicilerin tüketimi olarak gerçekleşti.

 

2015 yılında elektrik ithalatı geçen yıla göre yüzde 13,64 azalarak 6,40 TWh olarak gerçekleşti.

 

Elektrik ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 51,36 azalarak 1,44 TWh seviyesinde kaldı.

 

2016 yılında ağırlıklı ortalama Piyasa Takas Fiyatı (PTF) 148,32 TL/MWh olurken, en yüksek PTF değeri 1 bin 899,99 TL/MWh (23 Aralık 2016 tarihinde saat 14:00) ve en düşük PTF değeri ise 0 TL/MWh oldu.

 

2016 yılında ortalama Sistem Marjinal Fiyatı (SMF) 139,80 TL/MWh oldu. En yüksek SMF değeri 1 bin 899,99 TL/MWh (23 Aralık 2016 tarihinde saat 14:00) olurken, en düşük SMF değeri ise 0 TL/MWh olarak gerçekleşti.

 

2016 yılında DGP’de verilen talimatlar nedeniyle elektrik piyasasında 878,62 milyon TL ek maliyet oluştu.

 

2016 yılında YEK Destekleme Mekanizmasından (YEKDEM) faydalanan katılımcı sayısı 556’ya ulaşmış olup; bu katılımcıların kurulu gücü 15.083 MW oldu.

 

Verilere göre, 2016 yılında YEKDEM katılımcılarının üretimleri, 2015 yılına kıyasla yüzde 250 artarak 44,69 TWh olarak gerçekleşti. Bu miktarın yüzde 57,10’u hidroelektrikten, yüzde 31,69’u rüzgardan, geri kalan kısmı da jeotermal ve biyokütleden elde edildi.

 

2016 yılı için serbest tüketici limiti 3600 kWh olarak belirlendi. Bu limite karşılık gelen talep tarafında teorik piyasa açıklık oranı yüzde 85,8 olarak hesaplandı.

 

Rapora göre, serbest tüketicilerin 2016 yılı tüketimi 131,23 TWh olarak gerçekleşti. Bu oran toplam faturalanan tüketimin yaklaşık olarak yüzde 61,8’ine karşılık geliyor.

 

2016 yılı sonunda serbest tüketici sayısı 2 milyon 635 bine ulaştı. Bu sayı toplam tüketici sayısının yüzde 6,42’sine karşılık geldiği hesaplandı.

 

Rapora göre, 2016 yılı sonu itibariyle iletim sisteminde 997 adet trafo merkezi, 180 bin 485 MVA kapasiteli 2038 adet trafo bulunuyor.

 

2016 yılı sonu itibariyle iletim hatlarının uzunluğu 61 bin 269 km olarak hesaplandı.

 

2016 yılında iletim şirketi tarafından 1,9 milyar TL yatırım yapıldı.

 

2016 yılında iletim sistemi kayıp oranı ise yüzde 2,23 olarak gerçekleşti.

 

2016 yılı sonu itibariyle dağıtım sistemini kullanan tüketici sayısı 41,06 milyon oldu. En yüksek tüketici sayısına sahip bölgeler 4,87 milyon ile Boğaziçi, 4,1 milyon ile Başkent dağıtım bölgeleri olduğu belirlendi.

 

Yıllık rapora göre, 2016 yılı sonu itibariyle dağıtım şirketlerinin bölgelerindeki toplam faturalanan tüketim miktarı 162,55 TWh olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim miktarına sahip bölgeler 23,24 TWh ile Boğaziçi, 14,34 TWh ile Toroslar dağıtım bölgeleri oldu.

 

En yüksek kayıp oranları yüzde 67,63 ile Dicle, yüzde 56,42 ile Vangölü ve yüzde 25,68 ile Aras bölgelerinde gerçekleştiği görüldü.

 

En düşük kayıp oranları yüzde 5,46 ile Trakya, yüzde 5,57 ile Uludağ dağıtım bölgelerinde oldu.

 

2016 yılı sonu itibariyle elektrik dağıtım sektöründe 54 bin 412 kişi istihdam edildi. Bunlardan 14 bin 984 adedi dağıtım şirketi kadrolu personeli olarak, 39 bin 428 adedi de taşeron firma personeli olarak görev yapıyor.

 

2016 yılı sonu itibariyle dağıtım sisteminde 148 bin 368 MVA gücünde 436 bin 299 adet trafo bulunuyor.

 

2016 yılı sonu itibariyle dağıtım hatlarının uzunluğu 1 milyon 102 bin 508 km olarak belirlendi. Bu rakamın 933 bin 158 km’sini havai hatlar, 169 bin 369 km’sini de yeraltı hatları oluşturuyor.

 

2016 yılında dağıtım şirketleri tarafından cari fiyatlarla 4,28 milyar TL yatırım yapıldı. En yüksek yatırım harcaması 546 Milyon TL ile Başkent ve 539 Milyon TL ile Boğaziçi bölgelerinde gerçekleşti.