Enerji Sektöründe Risk Yönetimi Rehberi Taslağı yayınlandı

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmelik Taslağı Ve Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri Envanter Ve Risk Yönetimi Rehberi Taslağı yayınlandı.

Buna göre, Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmelik Taslağı”(Yönetmelik Taslağı) ile “Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri Envanter Ve Risk Yönetimi Rehberi Taslağı”(Rehber Taslağı) 20 Nisan 2017 tarihine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.

İlgililerin Yönetmelik ve Rehber Taslakları hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen aynı süre içerisinde ilgili tabloda yer alan “Genel Değerlendirme ve Öneriler” ile “Madde Bazında Değerlendirme ve Öneriler” ve “Önerilen Hüküm” kısımlarını doldurarak bilgiguvenligi@epdk.org.tr e-posta adresine ve/veya yazılı olarak Kurumun Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekiyor.