EPDK’dan CBS düzenlemesi

EPDK’nın, elektrik dağıtım şirketleri tarafından kurulmuş olan CBS’lerin iyileştirilmesi ve asgari standartların belirlenmesi amacıyla hazırladığı ‘Elektrik Dağıtım Şirketleri Tarafından Kurulan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İyileştirilmesine ve Standartlaştırılmasına Yönelik Usul Ve Esaslar’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, elektrik dağıtım şirketleri tarafından kurulmuş olan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) dağıtım şirketi ve […]

EPDK’dan CBS düzenlemesi
Servet Uzun
  • Yayınlanma27 Mart 2018 09:41
  • Güncelleme27 Mart 2018 13:11

EPDK’nın, elektrik dağıtım şirketleri tarafından kurulmuş olan CBS’lerin iyileştirilmesi ve asgari standartların belirlenmesi amacıyla hazırladığı ‘Elektrik Dağıtım Şirketleri Tarafından Kurulan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İyileştirilmesine ve Standartlaştırılmasına Yönelik Usul Ve Esaslar’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, elektrik dağıtım şirketleri tarafından kurulmuş olan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) dağıtım şirketi ve elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve kurulan CBS’ler için tutulan verilere ilişkin asgari standartların belirlenmesi amacıyla hazırlanan ‘Elektrik Dağıtım Şirketleri Tarafından Kurulan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İyileştirilmesine ve Standartlaştırılmasına Yönelik Usul Ve Esaslar’ 27 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Dağıtım şirketleri, dağıtım varlığına ilişkin karakteristik bilgileri gösterebilecek

 

Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinin 24’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan düzenlemeye göre, dağıtım şirketi tarafından kurulmuş olan CBS, dağıtım şirketinin lisansı kapsamında sorumlu olduğu dağıtım bölgesinin ve komşu dağıtım şirketi ile olan enerji veriş ve çekiş noktalarının tamamını kapsayacak. Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde tanımlanan Şebeke Bağlantı Modellerini içerecek ve gösterecek. Şebeke envanterini asgari olarak tanımlanan her bir dağıtım varlığı bazında raporlayabilecek. Asgari olarak her bir dağıtım varlığına ilişkin karakteristik bilgilerini gösterebilecek. Arıza Yönetim Sistemleri, Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemleri/Şebeke Yönetim Sistemleri, Müşteri Bilgi Sistemleri, Şebeke Yatırım Yönetim Sistemleri ve Yazılımları, EPDK tarafından gerekli görülebilecek ilave sistemlerle entegre çalışabilecek bir yapıda oluşturulacak.

 

Planlanan yatırım projelerinin bilgileri EPDK’nın erişimine sunulacak

 

Dağıtım şirketinin kurmuş olduğu CBS yazılımında; coğrafi konum bilgileri de dahil olmak üzere EPDK tarafından istenen tüm dağıtım varlıkları ile bu varlıklara ait karakteristik bilgiler, dağıtım sistemine bağlı tüm kullanıcı tesislerinin coğrafi konumlarıyla eşleştirilmiş veriler (adres ve/veya koordinat bilgisi, tesisat numarası, kofre, sayaç bilgisi vb.), şebeke unsurlarının birbirleriyle olan elektriksel ve fiziksel ilişkiler, dağıtım şirketince yeni yapılan veya planlanan yatırım projeleri ve şirket arıza, bakım ve onarım ekiplerinin bulunduğu merkezlere ait coğrafi konum bilgiler EPDK ve EPDK’nın belirleyeceği ilgili kurum ve kuruluşların erişimine sunulacak.

 

CBS kapsamındaki veriler en az iki sunucu üzerinde saklanacak

 

CBS kapsamındaki veriler biri aktif diğeri yedek olmak üzere en az iki sunucu üzerinde saklanacak. Bu veriler en geç haftalık olarak yedeklenip yedek sunucu veya sunucular, Felaket Kurtarma Merkezi olarak işlev görecek. Aktif ve yedek sunucuların asgari olarak farklı illerde bulundurulması da zorunlu olacak.

 

İnceleme ve denetimler en az 3 yıl ara ile tekrar edilecek

 

Dağıtım şirketine ait CBS, örnekleme usulüyle ilçe bazında yapılacak inceleme ve denetimlerde dağıtım varlıkları ve bunlara ilişkin tanımlanan veriler için en az yüzde 95 veri doğruluğunu sağlaması gerekecek. Veri doğruluğu belirtilen varlık ve bu varlıklara ilişkin puan ağırlıkları esas alınarak hesaplanacak. Yapılacak inceleme ve denetim her bir dağıtım şirketi için her bir tarife uygulama döneminde bir kez yapılacak ve dağıtım şirketi bazında müteakip inceleme ve denetimler en az 3 yıl ara ile gerçekleştirilecek.

 

Son tarih 1 Ocak 2019

 

Dağıtım şirketlerinin, usul ve esaslar kapsamında tamamlamaları gereken yükümlülükleri 1 Ocak 2019 tarine kadar yerine getirmesi gerekiyor.