Elektrik dağıtım şirketlerinden iş sağlığı ve güvenliği atılımı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Özçakır, elektrik dağıtım şirketlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında noksan hususları yüzde 85 giderdiğini açıkladı.

 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinden (ELDER) yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ELDER iş birliği ile “Elektrik Dağıtım Sektöründe İSG Denetimi ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

 

Özçakır, çalıştayda yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketinden 13’ünün teftiş edildiğini ve tüm sektörün yüzde 62’sinin denetlendiğini söyledi.

 

Toplam 113 iş yerinde tespit edilen bin 327 mevzuata aykırı hususun giderilmesi için işverenlere süre verildiğini aktaran Özçakır, “Süre sonunda bin 114 noksan hususun giderildiği aktarıldı. Yapılan teftişlerde noksan hususların giderilme oranı yüzde 85 olmuştur.” diye konuştu. Bu iyileşmenin sektörün tamamını kapsamını hedeflediklerini dile getiren Özçakır, bu noktada ELDER’in katkısını beklediklerini bildirdi.

 

ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel de sektörde bilişim ve iletişim teknolojilerinin önem kazandığını, son 10 yıldır akıllı şebeke kavramının sıklıkla kullanıldığını anlattı.

 

Yüksel, şöyle devam etti:

“Şebekemizin akıllanması bilişim ve iletişim teknolojilerinin şebekeye entegre edilmesi ile gelişiyor. Ama bu işimizin tehlikeli ve çok tehlikeli niteliğini ortadan kaldırmıyor. Aslında günümüz insanının elektriğe bağımlılığı geçmişe göre çok daha yüksek hale geldiği için, kesintilere tahammülü de azalmış durumda. Hem ELDER’in, hem de başta bakanlık olmak üzere düzenleyici kurumların, enerjiyi kesmeden bakım ve onarım yapma hedefi bulunuyor. Bu da işimizin tehlike niteliğini biraz daha artıran ancak toplumun bizden beklediği bir hizmet oluyor.”

 

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI OLMAYAN ŞİRKETE BONUS

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı, Dağıtım ve Perakende Satış Grup Başkanı Alpaslan Mutlu ise kurum olarak sürece katkı sağlayabilecekleri hususun teşvik olduğunu ve mevzuatta buna yönelik bir düzenleme yapıldığını dile getirdi.

 

Mutlu, elektrik dağıtım şirketlerine büyük görev düştüğünü belirterek, “Ölümlü iş kazası olmayan şirketlere gelir tavanının binde 5’i kadar ilave ödül teşvik olarak konuldu.” diye konuştu.

 

MUTABAKAT SAĞLANAN ÖNERİLER

 

Çalıştayda, iş sağlığı ve güvenliğinin sektörde daha da gelişmesi amacıyla şu önerilerde mutabakat sağlandı:

– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ olmak üzere tüm paydaşlarla iş sağlığı ve güvenliği açısından yakın iş birliği içerisinde çalışmalar yapılması,

– Dağıtım şirketlerinin mühendis, müdür ve üzeri yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine aktif katılımlarının sağlanması,

– Yüklenicileri iş sağlığı ve güvenliği açısından geliştirmek ve sıkı kontrol etmek için programlar hazırlanması ve uygulanması ve dağıtım sektöründe enerji altında çalışılmasına yönelik mevzuat değişikliklerinin ilgili kurumlarca tartışılmaya başlanması,

– Uluslararası örnekleri de dikkate alarak bunun gerektirdiği iş sağlığı ve güvenliği standartların bir an önce hayata geçirilmesi, eğitimlerin yapılması.

AA