Bakan Nebati, elektrik tüketim desteğinin 4 milyon haneye çıkarılacağını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “2,1 milyon haneye 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Hedefimiz bu desteğin 4 milyon haneye çıkarılmasıdır” dedi. Bakan Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. “ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ 4 MİLYON HANEYE ÇIKARILACAK” Vatandaşların alım güçleri ve refahını artırmaya yönelik vergi […]

Bakan Nebati, elektrik tüketim desteğinin 4 milyon haneye çıkarılacağını açıkladı
Burak Karagöl
  • Yayınlanma10 Kasım 2022 13:15
  • Güncelleme10 Kasım 2022 13:17

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “2,1 milyon haneye 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Hedefimiz bu desteğin 4 milyon haneye çıkarılmasıdır” dedi.

Bakan Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

“ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ 4 MİLYON HANEYE ÇIKARILACAK”

Vatandaşların alım güçleri ve refahını artırmaya yönelik vergi indirimlerine de dikkati çeken Nebati, vatandaşların en temel harcamalarını da desteklediklerini söyledi. Nebati, hanelerde kullanılan doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yaklaşık yüzde 50 sübvansiyon sağladıklarını anımsatarak, “2,1 milyon haneye 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Hedefimiz bu desteğin 4 milyon haneye çıkarılmasıdır. Bu kapsamda, 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 4,8 milyar lira tutarında kaynak ayrılması planlanmıştır.” diye konuştu.

Nebati, doğal gaz desteği için de 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 1,8 milyar lira tutarında kaynak ayrıldığını belirtti.

Nebati, enerji dışı cari işlemler dengesinde önemli bir iyileşme kaydedildiğini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke için resesyon riskinin arttığı bu dönemde, modelimiz sayesinde Türkiye ekonomisi güçlü biçimde büyümeye devam ederken, büyümenin kompozisyonu da dengeli bir görünüm sergilemektedir. Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4 oranındaki GSYH büyümesi ile G20 içinde en hızlı büyüyen ülke olmuş ve son 50 yılın en yüksek büyüme oranını kaydetmiştir. Bu büyümenin 6,6 puanı yurt içi talepten, 4,8 puanı ise net dış talepten gelmektedir. Belirtmek isterim ki net dış talebin büyümeye olan bu katkısı, 2001’den sonra ulaşılan en yüksek rakam olmuştur.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın neden olduğu belirsizlik ortamına ve zayıflayan küresel ekonomiye rağmen, gayrisafi yurtiçi hasılamız reel olarak 2022 yılı ilk yarısında yüzde 7,5 büyüme kaydetmiştir. İkinci çeyrek itibarıyla yüzde 7,6 büyüme oranıyla Türkiye OECD’de en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer almıştır. Yılın ilk yarısında ekonomimiz, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme hedefimiz doğrultusunda dengeli görünümünü korumuştur. Büyümeye net dış talebin katkısı ilk çeyrekte 3 puan, ikinci çeyrekte ise 2,7 puan olmuştur.”

Nureddin Nebati, 2022 yılının ikinci yarısına ilişkin öncü göstergelerin, küresel yavaşlamanın da etkisiyle ılımlı büyümeye işaret ettiğini vurgulayarak, “Yıl geneli için yüzde 5 oranında bir büyümenin gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir.” dedi.

“ENERJİ HARİÇ CARİ DENGE FAZLA VERME EĞİLİMİNİ SÜRDÜRÜYOR”

İhracatın tarihi rekorlar kırmaya devam ettiğini vurgulayan Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlarla ihracatçıların küresel tedarik zincirindeki aksaklıkları fırsata çevirmeyi başardığını ve ihracatı büyümenin lokomotifi haline getirdiğini belirtti. Nebati, “İhracatımız 2022 yılının her ayında rekor kırmış ve ekim ayında yıllıklandırılmış 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bugün Türkiye, 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1’in üzerine çıkaran güçlü bir ekonomi konumundadır. Orta Vadeli Program dönemi sonunda ihracatın 305 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

Nebati, artan küresel enerji fiyatlarına bağlı olarak yüksek seyreden enerji ithalatı ile toplam ithalatın da yükseldiğini dile getirdi.

Turizmin, dünya ortalamasının üzerinde bir hızda büyüyerek salgın öncesi seviyelerinin üzerinde bir performans gösterdiğine dikkati çeken Nebati, yılın geri kalanında da turizmdeki seyrin devam etmesi ve rekor gelir elde edilen 2019 yılının da oldukça üzerinde performansa ulaşılmasını beklediklerini kaydetti.

Bakan Nebati, “Cari işlemler dengesi enerji ithalatı kaynaklı açık verirken enerji hariç cari denge fazla verme eğilimini sürdürmektedir. Ayrıca vurgulamak isterim ki enerji faturası geçen yılın aynı seviyesinde kalsaydı şu an cari işlemler açığını konuşmuyor olacaktık.” dedi

Nebati, uygulanan politikalarla cari işlemler dengesini orta ve uzun vadede kalıcı olarak iyileştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Katma değerli üretimi artırmak, yenilenebilir enerjinin payını daha da yükseltirken enerji teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirmek, elektrik motorlu araç endüstrisi ve mobilite ekosistemini hayata geçirmek, dijital dönüşümü hızlandırmak ve iş gücünün niteliklerini iyileştirmek için kapsamlı politikalar uyguladıklarını anlatan Nebati, diğer yandan, 2023 başında Karadeniz’deki doğal gaz çalışmalarının tamamlanması ve yeni rezervlerin keşfi ile enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı ve cari işlemler dengesi ile dış finansman ihtiyacı üzerindeki baskıyı daha da aşağı çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Nebati, dış finansman üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlayan yaklaşımlarının da reel sektörün döviz pozisyonuna olumlu yansıdığını dile getirdi.

Uluslararası rezerv pozisyonunu güçlü tutmanın öncelikleri arasında yer aldığını aktaran Nebati, “TCMB brüt rezervleri yılbaşına göre 3 milyar doların üzerinde artarak 28 Ekim itibarıyla 114,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.” bilgisini verdi.

Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçelerine ilişkin yaptığı sunumda, attıkları güçlü adımlarla kamu maliyesini sağlam temeller üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Bütçe disiplinini kalıcı hale getirirken elde ettikleri kazanımları vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Nebati, “Küresel ekonomik krizlerin, jeopolitik gerginliklerin ve salgın koşullarının yaşandığı olağanüstü durumlarda vatandaşlarımıza ve ekonomiye sağladığımız teşvik ve desteklere rağmen bütçe disiplininden asla taviz vermedik, vermiyoruz, vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Nebati, bu yıl olumlu seyreden ekonomik aktiviteyle birlikte ağırlıklı olarak gelir ve kazançlardan alınan dolaysız vergilerin katkısıyla bütçe gelirlerinin güçlü bir artış gösterdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Bu yıl doğal gaz ve elektrik tüketimine yönelik sübvansiyonlara, sosyal kesimlere sağladığımız ilave desteklere, çalışanlar ve emeklilerimize yaptığımız ücret ve maaş artışlarına ve vazgeçtiğimiz vergi gelirlerine rağmen, merkezi yönetim bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 3,4 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Aynı dönemde bütçe açığının milli gelire oranının Japonya’da yüzde 7,9, Fransa’da yüzde 5,1, İngiltere’de yüzde 4,3, Hindistan’da yüzde 9,9 ve Çin’de yüzde 8,9 olması öngörülmektedir. Görüldüğü üzere ülkemiz bütçe performansıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışmaya her alanda olduğu gibi bu alanda da devam ediyor.”

Bakan Nebati, vatandaşları, esnafı, çiftçiyi ve ihtiyaç duyulan tüm alanları desteklediklerini vurgulayarak, bu yıl asgari ücrete kadar olan tutarları tüm çalışanlar için vergi dışı bırakarak 90,6 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtiklerini kaydetti. Bu süreçte atılan vergisel adımları anlatan Nebati, “Enflasyonla mücadele kapsamında bu yıl 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçmiş oluyoruz.” dedi.

AA