Bakan Dönmez’den TMD Başkanı Ali Emiroğlu’na plaket

Türk Madenciler Derneği (TMD), nisan ayında düzenlenen çalıştay, kongre fuar ve sergilerde yer aldı. Bu programlarda TMD’yi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu temsil etti. Dernek adına açılan stantlar büyük ilgi gördü.

BORON 2019’da Emiroğlu’na plaket

TMD, 17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen Uluslararası Bor Sempozyumu’nda (BORON 2019) “Platin Sponsor” olarak yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı sempozyum, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ile düzenlendi.

Bor ile ilgili çalışmaların ele alındığı BORON 2019’da Bakan Dönmez, TMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu’na sempozyuma desteklerinden dolayı plaket takdim etti. TMD, yerli ve yabancı birçok akademisyen ve uzmanın bilimsel sunum yaptığı sempozyumda stant da açtı.

Ali Emiroğlu, IMCET’te konuştu

TMD, Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi’ne (IMCET 2019) de katıldı. 16-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen kongrede TMD adına stant açıldı. TMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye’nin en büyük madencilik etkinliklerinden biri olan kongrede, Türkiye’deki madencilik sektöründeki gelişmelerle ilgili bir konuşma yaptı.

Platformda, dünyanın çeşitli ülkelerinden uzmanlar, bilim insanları ve sanayiciler madencilik alanındaki yeni teknolojileri ve üretim yöntemlerini tartıştı. IMCET kapsamında düzenlenen sergide de dünyanın önde gelen makine, ekipman ve teknoloji üreticileri yer aldı. Sergideki TMD standı, büyük ilgi gördü.

TMD, Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı’nda

TMD, Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı’na da katıldı. 18 – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında Pullman İstanbul Airport Hotel & Convention Center’de düzenlenen programda TMD’yi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu temsil etti. Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından düzenlenen çalıştayda yerli kömür üretiminin çevreci teknolojilerle artırılması ele alındı. Kömür ve kömürden elektrik üretimi süreçlerinde rol alan aktörlerin katıldığı çalıştayda TMD adına stant da açıldı.

ÇED Çalıştayı

Türkiye Madenciler Derneği, 14-17 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalıştayı”nda da yer aldı. Çalıştaya dernek adına Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Genel Sekreter Dr. Ercan Balcı ve Danışman Yüksel Cankurtan katıldı.

Çalıştayda; ÇED uygulamalarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi, ilgili paydaş gruplarla bilgi alışverişinde bulunulması, ÇED raporlarının kalitesinin arttırılması, ÇED uygulamaları konusundaki teknolojik yeniliklerin değerlendirilmesi ve ÇED Yönetmeliğinin güncellenmesi gibi konular ele alındı. Çalıştayın sonuç bildirgesinde, madencilikle ilgili ÇED Yönetmeliğinin idari, uygulama ve mevzuat yönünden iyileştirilmesi için öneriler yer aldı.

“Start-up’lar için dört aşamalı bir yol haritası belirledik”