elektrik üretimi

Avrupa elektrik piyasasında reform için geçici anlaşma sağlandı

Avrupa elektrik piyasasında, yenilenebilir enerji kapasitesinin artışının hızlandırılması ve tüketicilerin fosil yakıt kaynaklı fiyat artışlarından korunması gibi konuları içeren reform konusunda geçici anlaşma sağlandı.

Avrupa Birliği Konseyinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde fosil yakıt fiyatlarındaki oynaklığın elektrik piyasası üzerindeki etkisinin azaltılması konusunda reform yapılması hedefleniyor.

Reformla ayrıca elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının hızla artırılması ve tüketicilerin fiyat dalgalanmalarından korunması amaçlanıyor.

Anlaşmayla AB, piyasa manipülasyonlarını engellemek için daha şeffaf bir yapıya kavuşacak ve piyasayı daha izleyebilecek.

Üye devletlerin, karbon salımının azaltılması planlarıyla uyumlu şekilde yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini desteklemesine imkan tanıyan anlaşmayla, rüzgar, güneş, jeotermal ve nükleer enerji santrallerine yeni yatırımlar yapılması öngörülüyor.

Mevcut sistemde AB’deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından belirleniyor.

Geçen yıl yaşanan enerji krizinde doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş bu piyasanın dengesini bozmuş, elektrik fiyatlarında rekor yükselişler görülmüştü.

Planlanan elektrik piyasası reformunun hayata geçirilmesi için Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Fransa ve İspanya gibi ülkeler, elektrik piyasasında geniş ölçüde reform isterken Almanya’nın başını çektiği bir grup ülke buna karşı çıkıyordu.

AA