Türkiye Enerji Zirvesi

Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları yürürlüğe girdi

Atık Isı Odaklı Enerji Etüdü Şablonu ve Kılavuzu yayınlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kuru gücü yirmi megavat ve üzeri olan termik santrallerde yapılması gereken atık ısı odaklı enerji etütlerine ilişkin rapor yayınlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Atık Isı Odaklı Enerji Etüdü Şablonu ve Kılavuzu’nu yayınladı.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’in termik santrallerin atık ısılarından yararlanılmasına ilişkin hükümleri kapsamında, kurulu gücü yirmi megavat ve üzeri olan termik santrallerde yapılması gereken atık ısı odaklı enerji etütlerine ilişkin rapor şablonu ve etüt kılavuzu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlandı.

Söz konusu Atık Isı Odaklı Enerji Etüdü Şablonu ve Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi almak isteyenler kojen@enerji.gov.tr adresinden iletişime geçebilir.