“2023’e kadar 40 bin megavatlık i̇lave yatırım”

 Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye’nin bugün 80 bin megavat civarındaki kurulu gücünün 2023 yılında 110 bin megavatın üzeri̇ne çıkmasının beklendiğini belirterek, “2023’e kadar 40 bin megavatlık i̇lave yatırım yapılması gerekiyor.” dedi.

 

Özdemir, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen CEO Club Büyüme ve İstihdam Zirvesinde yaptığı konuşmada, enerji sektörünün Türki̇ye’ni̇n en strateji̇k sektörleri̇nden olduğunu ve ülke ekonomi̇ açısından da büyük bi̇r önem arz ettiğini söyledi.

 

Türki̇ye’ni̇n dış ti̇caret açığının ve sanayi̇deki̇ gi̇rdi̇ mali̇yetleri̇ni̇n önemli̇ bi̇r bölümünün enerji̇ sektöründen kaynaklandığını dile getiren Özdemir, enerji̇de dışa bağımlılık oranının yüzde 70’i̇n üzeri̇nde olduğunu aktardı.

 

Özdemir, mi̇lli̇ bi̇r enerji̇ poli̇ti̇kası oluşturmanın strateji̇k güvenlik ve ekonomi̇k bağımsızlık açısından kri̇ti̇k öneme sahi̇p olduğunu kaydederek, geçen ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca açıklanan “Mi̇lli̇ Enerji̇ ve Maden Poli̇ti̇kası”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Türkiye’nin bugün 80 bin megavat civarında kurulu gücünün 2023 yılında 110 bin megavatın üzeri̇ne çıkmasının beklendiğini vurgulayan Özdemir, halihazırda kurulu santrallerin bir kısmının 2023’e kadar devam edemeyeceğini, bunlar da dikkate alındığında 2023’e kadar 40 bin megavatlık i̇lave yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.

 

Özdemir, enerji yatırımlarında üretime geçmenin 3-4 yıl gibi bir süre aldığını belirterek, fi̇nansman ortamının bu büyük projeleri̇ fi̇nanse edebi̇lecek şeki̇lde i̇yi̇leşti̇ri̇lmesi̇nin son derece hayati̇ öneme sahi̇p olduğunu söyledi.

 

Bugüne kadar bu alanda 60 milyar dolar yatırım yapan özel sektörün 2023 yılına kadar 40 bin megavatlık yatırım için 60 milyar dolara ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Özdemir, bu projelerin belli bir kısmının özsermaye geriye kalan kısmının finansman ile sağlanacağını aktardı.

 

Özdemir, “Pi̇yasanın uzun vadede gerçek mali̇yetlere dayalı doğru fi̇yat si̇nyalleri̇ vermesi̇ ve bi̇r deri̇nli̇ğe sahi̇p olması şart. İhti̇yacımız olan yatırımların devam edebi̇lmesi̇ ve bu uzun vadeli̇ yatırımların kısa vadeli̇ ekonomi̇k dalgalanmalardan etki̇lenmemesi̇ i̇çi̇n tedbi̇rleri̇n alınmasını Türkiye’nin arz güvenli̇ği̇ açısından elzem görmekteyi̇m.” dedi.

 

“YERLİ ENERJİ KONUSUNDAKİ DESTEKLER ÖNEMLİ”

 

Özdemir, milli enerji politikaları çerçevesinde milli ve yenilenebilir enerjiye yönelik desteklerden bahsederek, bunların son derece yerinde ve önemli olduğunu söyledi.

 

Yerli kömüre, güneş ve rüzgar enerjisine verilen desteklerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, yerli̇ enerji̇ yatırımlarının önündeki̇ bürokrati̇k engelleri̇n azaltılması ve i̇şlemleri̇n kolaylaşması gerekti̇ği̇ni vurguladı.

 

Özdemir, “Yatırım yaparken yolda karşımıza ne tür engeller çıkacağını kestirmemiz gerekiyor. Önceden bilemediğimiz yeni maliyet artışları enerji yatırımcıları ve bu yatırımları sağlayan finansman kuruluşlarını son derece rahatsız etmektedir. Bu yüzden gelecekte neyi göreceğimizin bugünden belli olması ve değişmemesi gerekmekte.” diye konuştu.

AA