2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı kapılarını açtı

Kömür Üreticileri Derneği’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği 2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı’nda yerli ve temiz kömür üretiminin nasıl artırılacağı tartışıldı. KÖMÜRDER Başkanı Muzaffer Polat, yerli kömür üretimini artırmak için beş kritik öneride bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Temiz Kömür […]

2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı kapılarını açtı
Servet Uzun
  • Yayınlanma10 Nisan 2018 19:05

Kömür Üreticileri Derneği’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği 2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı’nda yerli ve temiz kömür üretiminin nasıl artırılacağı tartışıldı. KÖMÜRDER Başkanı Muzaffer Polat, yerli kömür üretimini artırmak için beş kritik öneride bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, 10 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli ve Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Muzaffer Polat ile kamu, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversite ve özel sektörün önemli temsilcilerinin katılımıyla başlayan Zirve’de, Türkiye’nin enerjide omurgası kabul edilen kömürün verimli ve temiz teknolojilerle üretimi ve tüketimi masaya yatırıldı.

Kömürde lider ülkeler ABD, Çin ve Hindistan Zirve’de

Zirve’ye Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Temiz Kömür Merkezi’nden Dr. Andrew Minchener, SPC Çevre Koruma Teknolojileri’nden Yan Qiang gibi birçok önemli isim konuşmacı olarak katıldı. Dünya kömür üretimi ve tüketiminde lider olan ABD, Çin, Hindistan, Kanada, Malezya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Almanya, Güney Kore, Afrika ve Polonya’dan da sektör temsilcileri de Zirve’de hazır bulundu.

Polat: Yerli kömür üretimini artırmak için 5 öneri

Yerli kömür üretimini artırmak için atılması gereken adımları Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Muzaffer Polat şu şekilde açıkladı:

1.Isı merkezi projeleri eylem planı yapılarak; enerji, sanayi ve kırsal alanda ısınma ve sıcak su ihtiyacının kömürden karşılanması sağlanmalı. Vatandaşımızın kırsal alanda kömür kullanımıyla çevreye kontrolsüz zarar vermesini engellemek için ısı merkezi projeleriyle merkezden kontrollü enerji sağlanması son derece verimli bir adım olacak.

2.İthal kömürle çalışan santrallerin bulunduğu bölgeler, yerli kömürün üretim bölgeleri düşünüldüğünde taşıma maliyetleri ile birlikte çok daha fazla maliyet artışına sebebiyet getiriyor. Ülkemizin özellikle ithal kömürün kalitesinde olan Amasra ve Zonguldak bölgelerindeki kömür sahalarının hızla yatırımlara dönüşebilmesi için mümkün kılan finanse edilebilir bir yapı tasarlanırsa hem enerjide dışa bağımlılığı azaltmak mümkün olacak, hem arz güvenliği sağlayacağız, hem de ülkemize istihdam kazandırmış olacağız.

3.Türkiye’de sanayi amaçlı kömür ithalatı enerji, çimento ve diğer sektörler için sıfır vergi ile yapılabiliyor. Kömür ithalatında verilen serbestlikler nedeni ile yerli kömür üretimi sektörü geriye gitmiş, özel sektör maden işletmeleri kapanmış, kamu ve belirli ölçekteki firmalar ayakta kalabilmiştir. Gerek termik santrallerde gerekse çimento üretiminde kullanılmak amacı ile ithal edilen kömürlerin daha fazla bir serbestlik içerisinde ithal edilebilmesine imkan sağlayacak yeni kararlar gözden geçirilmeli; bu konu ile ilgili tüm bakanlıklarımız, yerli kömür üreticilerinin isteklerini, problemlerini ve önerilerini üst düzeyde kurulacak olan komisyonlar vasıtası ile beraberce yerli kömürü nasıl daha kaliteli üretebileceğimiz ve enerji ihtiyacını gidermede nasıl daha yoğun kullanabileceğimiz konusunda yollar belirlemelidir.

4.Sektör olarak açık kömür işletmelerinde kullanılan akaryakıtta ÖTV indirimi teşvik uygulaması söz konusu olduğunda, istihdamın ve üretimin artması sanayi sektöründe ucuz maliyetli enerji kullanılmasının sağlanması maden ve santral yatırımlarında yan sanayinin gelişimini olumlu yönde etki yapmasını sağlayacak olmasıdır.

5.Özel sektöre ait linyit sahalarında elektrik üretim amaçlı projelerde alım garantisi getirilmiş olmasına rağmen, termik santral ve maden sahalarının yatırım süresi göz önüne alındığında alım garantisi süresinin 10 yıl ve üzeri olması yerli kömüre dayalı termik santral yatırımları hız kazanacaktır.