Türkiye Enerji Zirvesi

Rusya'nın gaz vanalarını kapatmasıyla geçen kış 40 milyondan fazla Avrupalı soğukta kaldı

Yİ-ÜFE, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,56 azaldı

Yİ-ÜFE, temmuzda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,51, imalatta yüzde 50,81, elektrik, su temininde yüzde 62,64 artarken, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 17,56 azaldı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), temmuzda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,51, imalatta yüzde 50,81, su temininde yüzde 62,64 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,56 azalış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83’e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 57,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 78,51 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 9,49, Yİ-ÜFE yüzde 8,23 yükseldi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, Yİ-ÜFE ise yüzde 24,27 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 47,83, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 78,51 yükseldi.

Sanayinin dört ana sektörünün temmuzda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,51, imalatta yüzde 50,81, su temininde yüzde 62,64 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,56 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,14, imalatta yüzde 9,26, su temininde yüzde 7,1 artış yaşanırken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,05 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 45,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 54,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 63,35, enerjide yüzde 3,82 ve sermaye malında yüzde 63,29 artış hesaplandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 8,93, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,37, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,23, enerjide yüzde 5,72 ve sermaye malında yüzde 11,67 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE’ye göre 10 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 17,56 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 89,56, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 80,63, içecekler yüzde 77,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE’ye göre 11 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 5,05 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 20,24, ham petrol ve doğal gaz yüzde 16,19, metal cevherleri yüzde 12,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara girdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,49, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,83, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 artış gösterdi.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,92, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,32 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,08 olarak gerçekleşti.

Temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,8 ile “yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE”de oldu. Aylık bazda en az yükseliş ise yüzde 8,92 ile “işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE” göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 56,09 ile “enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE”, en düşük artış yüzde 43,99 ile “işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE” göstergesinde oldu.

AA