Türkiye Doğal Gaz Meclisi toplantısına kamu ve özel sektörden yoğun ilgi

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB) Türkiye Doğal Gaz Meclisi toplantısı, kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini LNG ve CNG’nin karayolu ve denizyolu araçlarında kullanımı oluştururken, BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürü Yılmaz Demir altyapı yatırımları ve kapasitesine ilişkin bilgi verdi. ​

Doğal gaz tüketiminde düşüş yaşandı

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkanı İbrahim Akbal, güncel tüketim değerinin son yıllar ortalamalarının altında seyrettiğini,  bu düşüşte su gelirindeki artışın ve hidroelektrik santralleri başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin önemli payı olduğunu vurguladı. Ulaşımda enerji verimliliği kapsamında yapılan düzenleme ile (Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)doğal gaz, LNG ve CNG’ye ilk defa alternatif yakıtlar olarak yer verildiğini belirten Akbal, bunun ülkemiz açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Dünya Temiz Enerji Peşinde

 SSDGD Başkanı Serkan Hotoğlu, dünyanın önde gelen şirketlerinin şirket politikalarını Birleşmiş Milletler’in 17 tane Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kapsamında şekillendirmeye başladığını, bu 17 politika alanı içinde karbonsuzlaştırma ve temiz enerji politikalarının taşıma filosunda önemli değişikliklere neden olacağını belirtti. Yakın gelecekte başta AB olmak üzere LNG ve CNG’nin alternatif yakıt olarak ön plana çıkacağını ifade eden Hotoğlu, dünyada bu alanda yapılan yatırımlar, ülkemizin coğrafi konumu, terminal kapasitesi, know-how ve insan kaynağı açasından avantajlı konumu ve fırsatlara ilişkin bilgi verdi.

Esnek ve Güçlü Altyapı

BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürü Demir, BOTAŞ’ın, 12 ana giriş istasyonu, 448 ana çıkış istasyonu, 1068 sabit tesisi olduğunu, gerek hat, gerekse depolama kapasitesinin sürekli gelişimi ile altyapının esnek ve güçlü bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Bulgaristan ve Yunanistan ile yapılacak olan bağlantı anlaşmalarının tamamlanması ile  hareketlenecek olan Doğalgaz  ticaretinden bahseden Demir, ayrıca yapım çalışmaları devam eden Afyon-Seçköy Boru hattının stratejik önemine ilişkin de bilgi verdi.

TürkAkım alım terminalinin yüzde 80’i tamamlandı