Türkiye Enerji Zirvesi

TürkAkım projesinde etkin işbirliği çağrısı

 Başbakanlık genelgesiyle “TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi”nin öngörülen sürede gerçekleştirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına etkin işbirliği ile koordinasyon sağlanması talimatı verildi.

Başbakanlık genelgesiyle “TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi”nin öngörülen süresinde ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin gerçekleştirilebilmesi için kurumlar arası ortak çalışmaların tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmesi talimatı verildi.

Projeye ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye ile Rusya arasında “TürkAkım Gaz Boru Projesine İlişkin Anlaşma”nın 10 Ekim 2016 tarihinde imzalandığı, anlaşmanın onaylanmasının 6765 sayılı kanun ile uygun bulunarak 21 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Karada ve denizde döşenecek toplam 4 boru hattından oluşacak projenin, deniz bölümünde yer alan iki boru hattının tasarım, inşa ve işletimi faaliyetlerinin South Stream Transport B.V. şirketi tarafından yürütüleceğinin Rusya tarafından bildirildiği vurgulanan genelgede, projenin ‘kara bölümü 1’ kısmının Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) inşa edilerek işletileceği belirtildi.

‘Kara bölümü 2’ kısmına ilişkin faaliyetlerin ise önümüzdeki dönemde her iki ülkenin belirleyeceği kuruluşlarca ortak kurulması planlanan bir şirket tarafından yürütülmesinin öngörüldüğü bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi:

“İzleyen süreçte anlaşmaya istinaden proje kapsamında gerekli arazi hakları edinimi çalışmalarını yürütmek amacıyla bir kamu kuruluşu, arazi hakları kuruluşu olarak atanacaktır. Ülkemizin doğalgaz arz güvenliği bakımından büyük önem taşıyan projenin, öngörülen süresinde ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin gerçekleştirilebilmesi için kurumlar arası ortak çalışmaların, süratli, kararlı ve duyarlı bir biçimde, tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu itibarla anlaşma çerçevesinde;

1. Hükümetimizce üstlenilen yükümlülüklerin zamanında ve layıkıyla yerine getirilebilmesi için, proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak uygulama ve işlemlerin süratle tamamlanması,

2. Arazi hakları kuruluşu olarak atanacak kamu kuruluşlarına , BOTAŞ’a ve South Stream Transport B.V. şirketine, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli katkı ve desteğin verilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

TürkAkım projesi kapsamında, her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye’ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa’ya doğalgaz ulaştırılması öngörülüyor.
AA