Türk Akımı’nın deniz kesimine ilişkin ÇED raporu yayınlandı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattının deniz kesimine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu yayınladı.   ÇED raporu, TürkAkım projesinin sahibi olan South Stream Transport B.V. adına ELC Group Inc. tarafından hazırlandı.   ÇED sürecine hazırlık olarak, proje etkinliklerinin olası çevresel ve toplumsal etkilerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve belgelenmesi için saha araştırmaları […]

Türk Akımı’nın deniz kesimine ilişkin ÇED raporu yayınlandı
Servet Uzun
  • Yayınlanma21 Haziran 2017 13:56
  • Güncelleme21 Haziran 2017 13:57

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattının deniz kesimine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu yayınladı.

 

ÇED raporu, TürkAkım projesinin sahibi olan South Stream Transport B.V. adına ELC Group Inc. tarafından hazırlandı.

 

ÇED sürecine hazırlık olarak, proje etkinliklerinin olası çevresel ve toplumsal etkilerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve belgelenmesi için saha araştırmaları gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler kapsamında, kamudan uzmanlar, bölge halkının temsilcileri ve balıkçılık örgütleri başta olmak üzere Türkiye’den çeşitli paydaşların görüşüne başvuruldu.

 

Raporda TürkAkım projesinin deniz kesiminin olası çevresel ve toplumsal etkilerine dair bilgilerin yanı sıra, olası olumsuz etkilerin giderilmesine ve olumlu etkilerin güçlendirilmesine yönelik öneriler yer alıyor.

 

ÇED raporunun değerlendirilmesi için, Türkiye devletince ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla İnceleme Değerlendirme Komisyonu kuruldu. Komisyonun görüşlerinin alınmasının ardından South Stream Transport şirketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına nihai raporunu sunacak.

 

TürkAkım Deniz Boru Hattı projesinin sahibi South Stream Transport BV tarafından konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

“ÇED sürecini, projemizin olası etkilerine ilişkin şeffaf bir istişare sürecinin yürütülebilmesi için fırsat olarak görüyoruz. ÇED raporunda, çevresel etkilerin asgariye indirilmesi için uygun ve etkili etki azaltma önlemlerine yer veriliyor. Yeniden ağaçlandırma konusu gibi alınacak bazı önlemlerin koşulları, bağımsız uzmanlar tarafından Türkiye Cumhuriyeti devletiyle eşgüdüm içinde belirlenecek. Şirket olarak taahhüdümüz, TürkAkım boru hattını sektördeki iyi uluslararası uygulamalara ve Türk mevzuatına uygun şekilde geliştirilmesidir.”