Türk Akımı Projesi’ne kamuoyu desteği arttı

TürkAkım projesini 2015 yılında toplumun yüzde 56’sı desteklerken, bugün bu oran yüzde 75’e çıkmış durumda. Kamuoyu desteğinin altında, projenin enerji ihtiyacını karşılaması, kalkınmaya katkısı ve doğalgaz kullanımını yaygınlaştırma olanağı yatıyor.   Türkiye enerji görünümüne ilişkin olarak yapılan bir kamuoyu araştırmasının ortaya koyduğu üzere, Türk halkının büyük çoğunluğu, TürkAkım Projesi’nin hayata geçirilmesinin Türkiye’nin yararına olacağına inanıyor. […]

Türk Akımı Projesi’ne kamuoyu desteği arttı
Servet Uzun
  • Yayınlanma9 Haziran 2017 13:43

TürkAkım projesini 2015 yılında toplumun yüzde 56’sı desteklerken, bugün bu oran yüzde 75’e çıkmış durumda. Kamuoyu desteğinin altında, projenin enerji ihtiyacını karşılaması, kalkınmaya katkısı ve doğalgaz kullanımını yaygınlaştırma olanağı yatıyor.

 

Türkiye enerji görünümüne ilişkin olarak yapılan bir kamuoyu araştırmasının ortaya koyduğu üzere, Türk halkının büyük çoğunluğu, TürkAkım Projesi’nin hayata geçirilmesinin Türkiye’nin yararına olacağına inanıyor. Kamuoyu araştırmasının sonuçları Türkiye toplumunun çok büyük kısmının enerji kaynakları arasında doğalgazı ve yeni doğalgaz boru hattı projelerini desteklediğini gösteriyor.

 

Daha önce 2015’te gerçekleştirilen araştırmanın tekrarı niteliğinde olan kamuoyu araştırması, StratejiCo. tarafından tasarlanıp ERA Araştırma ve Danışmanlık tarafından uygulandı. Söz konusu araştırma, Türk halkının doğalgaza ve yeni boru hattı projelerine bakışına ilişkin çarpıcı ipuçları veriyor.

 

“ÇARPICI SONUÇLAR”

 

Kamuoyu araştırmasının sonuçları, Türk halkının enerji kaynakları arasında doğalgaza verdiği desteğin arttığını gösteriyor. 2015 yılındaki araştırmada toplum genelinin yüzde 57’si, bölge halkının yüzde 79’u enerji kaynağı olarak doğalgaz kullanımını desteklerken, 2017’de bu rakamlar sırasıyla yüzde 87 ve yüzde 88’e yükselmiş bulunuyor.
Doğalgaza yönelik olumlu bakış açısı aynı zamanda Türkiye’de doğalgaz tedariki için boru hatlarının yapılmasına verilen destek düzeyine de yansıyor. 2015’te yapılan araştırmada toplumun genelinde yüzde 58, bölge halkında yüzde 80 olan destek düzeyinde 2017’de önemli ölçüde artış gözlemleniyor. Bugün hem genel hem de bölgesel kamuoyunun yüzde 85’i bu tür projelere olumlu bakıyor.

 

Kamuoyu araştırması, Türk halkının büyük çoğunluğunun TürkAkım doğalgaz boru hattı projesini de olumlu karşıladığına işaret ediyor. Toplumun genelinde projeye verilen destek yüzde 75 düzeyindeyken (2015 yılında yüzde 56) bölge halkının da yüzde 68’i (2015 yılında yüzde 65) projeyi destekliyor. Ankete katılanların çoğu, TürkAkım’a verdikleri desteğin nedenleri arasında Türkiye’nin enerji arz güvenliğine yapacağı katkıyı ve ekonomik yararlarını sayıyor. Bölge halkı doğalgaz kullanımını yaygınlaştırma olanağını projenin başlıca faydaları arasında görüyor.

 

“ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN KİLİT BİR ROL OYNAYACAK”

 

Bosphorus Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü, böyle bir araştırmanın kamuoyuyla ilk defa paylaşıldığını, ilk bulguların doğalgazın Türkiye’nin en önemli enerji kaynaklarından biri olduğu algısını gösterdiğini ifade etti. Öğütçü, “İklim değişikliği politikaları çerçevesinde, nükleer ve hidroelektrik dahil yenilenebilir kaynaklarla doğalgazın birbirini tamamlayıcı olarak kullanılması dünyada halihazırda genel bir trend. Bölgesel gelişmelere bakıldığında, transit riskini ortadan kaldırarak Türkiye’ye doğrudan doğalgaz taşıyacak olan TürkAkım projesinin ilk ayağı, enerji güvenliği için kilit bir rol oynayacak. Türk toplumunun da bu verileri takdir ettiğini göstermesi açısından bu araştırma sonuçları önemli,” diye konuştu.