Tarife Hesaplama Usul ve Esasları belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun bugünkü Resmi Gazete’de yer alan kararına göre, doğalgazın güvenilir, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli olarak tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğalgaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin uygulayacağı sistem kullanım bedellerinin tespitinde esas alınacak fiyat tavanı metodolojisine ilişkin kuralları belirliyor.

 

Doğalgaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin uygulayacağı sistem kullanım bedellerinin tespitine yönelik olarak; tarife belirleme süreci, gelir gereksinimlerinin hesaplanması, sistem kullanım bedellerinin tespiti, bedellerin güncellenmesi ve revize edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.