OTDS Piyasasında değişiklik

 Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumun internet sayfasında 27 Nisan 2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile görüşe açıldı.

Değişiklik taslakları hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla 26 Mayıs 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar “Görüş Bildirim Formu” kullanarak yazılı halde Kuruma iletmesi ile söz konusu formun elektronik kopyasını “sid@epdk.org.tr” e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.