Türkiye Enerji Zirvesi

Organize toptan doğalgaz satış esasları belirlendi

Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası Yönetmeliğine göre, organize toptan doğalgaz satış piyasasında yapılacak işlemlerin hepsi elektronik ortamda işletilen sürekli ticaret platformu (STP) üzerinde gerçekleştirilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), objektif ve şeffaf koşullar altında doğalgazın piyasada fiyatlanmasını sağlamak amacıyla hazırladığı Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EPDK tarafından geçen yıl ekimde taslak metni görüşe açılan yönetmelik, piyasa katılımcılarının ticaret yapabilmelerine ve iletim sistemindeki dengesizliklerin giderilmesine imkan veren organize toptan doğalgaz satış piyasasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmelik çerçevesinde, organize toptan doğalgaz satış piyasasında yapılacak işlemlerin hepsi sürekli ticaret esasına dayanacak ve elektronik ortamda işletilen sürekli ticaret platformu (STP) üzerinde gerçekleştirilecek.

Yönetmeliğe göre, STP’de gerçekleştirilen her bir doğalgaz alım-satımının uzlaştırılmasında, kesinleşen piyasa işlemindeki eşleşme fiyatı esas alınacak.

EPDK’nın kararına göre, organize toptan doğalgaz satış piyasasına katılım koşulları sistem kullanıcıları için şöyle olacak:

– İlgili gaz yılı için iletim şirketi ile yürürlükte olan bir standart taşıma sözleşmesi imzalamış olmak,

– Piyasa işletmecisi ile STP katılım anlaşması imzalamak,

– Merkezi uzlaştırma kuruluşu ile merkezi uzlaştırma kuruluşu-katılımcı anlaşması imzalamış olmak,

– Piyasa işletmecisinin ve merkezi uzlaştırma kuruluşunun öngördüğü teminat koşullarını yerine getirmek,

– Kendisinin ve/veya doğrudan ya da dolaylı ortaklarının piyasa işletmecisine, iletim şirketine ve merkezi uzlaştırma kuruluşuna karşı bir önceki gaz yılına ilişkin olarak ilgili mevzuat ve anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş olduğunu belgelemek,

– STP’de verdiği tekliflerin eşleşme sonucu kabul edilmesini müteakip elektronik bülten tablosu ve piyasa işlemlerinin uzlaştırılması işlemlerinin yapılabilmesini teminen piyasa işletmecisini aracı olarak atamış olmak,

– Piyasa işletim usül ve esasalarında belirlenen yazılım şartlarını yerine getirmiş olmak.

EPDK tarafından, organize toptan doğalgaz satış piyasası faaliyete geçene kadar, STP’de herhangi bir teslimat, faturalama ve ödeme yükümlülüğü doğurmaksızın sanal uygulama yapılacağı da kaydedildi.
AA