Kasım 2023’te doğal gaz ithalatı yüzde 8 arttı

GAZBİR’in, Kasım 2023 Doğal Gaz Sektör Raporu’nu yayınladı. Raporda, doğal gazda ithalat, ihracat, tüketim, depolama, üretim ve depolama sayısına ait veriler paylaşıldı. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcılar Birliği (GAZBİR), Kasım ayına ait Doğal Gaz Sektör Raporu’nu yayınladı. GAZBİR’in yayınladığı Kasım 2023 Doğal Gaz Sektör Raporu’nda açıklanan verilere göre doğal gaz ithalat miktarı 2023 Kasım ayında bir […]

Kasım 2023’te doğal gaz ithalatı yüzde 8 arttı
Burak Karagöl
  • Yayınlanma5 Şubat 2024 12:03
  • Güncelleme5 Şubat 2024 12:06

GAZBİR’in, Kasım 2023 Doğal Gaz Sektör Raporu’nu yayınladı. Raporda, doğal gazda ithalat, ihracat, tüketim, depolama, üretim ve depolama sayısına ait veriler paylaşıldı.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcılar Birliği (GAZBİR), Kasım ayına ait Doğal Gaz Sektör Raporu’nu yayınladı. GAZBİR’in yayınladığı Kasım 2023 Doğal Gaz Sektör Raporu’nda açıklanan verilere göre doğal gaz ithalat miktarı 2023 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 4,4 milyar metreküp oldu. 2023 Kasım ayında, 2021 yılı Kasım ayına kıyasla doğal gaz ithalat miktarı 0,6 milyar metreküp azaldı. 2023 Kasım ayında ithal edilen doğal gaz miktarı geçtiğimiz aya göre 1 milyar metreküp artış gösterdi. 2023 Kasım ayında ithal edilen doğal gazda boru gazının payı yüzde 81, LNG’nin payı yüzde 19 oldu. 2022 Kasım ayına kıyasla boru gazıyla doğal gaz ithalat miktarı 2023 Kasım ayında yüzde 52 artarken, LNG ithalat miktarı yüzde 51 azaldı.

2021-2023 yılları Kasım ayı toplam ithalat miktarlarına bakıldığında, 2021 yılı Kasım ayında 3 milyar 21 milyon metreküp boru gazı ithal edilirken, LNG ithalat miktarı ise 2 milyar 28 milyon metreküp oldu. 2021 yılı Kasım ayında toplam doğal gaz ithalatı ise 5 milyar 49 milyon metreküp oldu. 2022 yılı Kasım ayında 2 milyar 353 milyon metreküp boru gazı ithal edilirken, LNG miktarı ise 1 milyar 770 milyon metreküp oldu. 2022 yılı Kasım ayında toplam doğal gaz ithalatı ise 4 milyar 123 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Türkiye, 2023 yılının Kasım ayında toplam 6 ülkeden doğal gaz ithal etti. Boru gazı ithal edilen ülkeler arasında Rusya’nın payı yüzde 51,94, Azerbaycan’ın payı yüzde 15,47, İran’ın payı yüzde 15,39 oldu.

KASIM 2023’TE TÜKETİM YÜZDE 6 AZALDI

Kasım 2023 döneminde doğal gaz tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azalarak 3,4 milyar metreküp oldu. Kasım 2023’te tüketim geçtiğimiz aya göre yaklaşık 0,3 milyar metreküp arttı.

Konutlarda tüketilen doğal gaz miktarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27, 2021 yılının aynı ayına göre ise yüzde 38 azaldı.

Kasım 2022’ye kıyasla sanayide tüketilen doğal gaz miktarı yüzde 11 artarken, santrallerde tüketilen doğal gaz miktarı ise 2022 Kasım ayına göre değişim göstermedi.

2021-2023 Kasım ayı toplam doğal gaz tüketimine bakıldığında 2021 yılı Kasım ayında 4 milyar 863 milyon metreküp olurken, 2022 yılı Kasım ayında bu miktar 3 milyar 619 milyon metreküpe geriledi. Tüketim 2023 yılı Kasım ayında ise 3 milyar 408 milyon metreküpe geriledi.

2021-2023 yılları Kasım ayı sektörel toplam doğal gaz tüketiminde ise konutlarda 2021 yılı Kasım ayında konutlarda 1 milyar 227 milyon metreküp doğal gaz tüketilirken, sanayide 1 milyar 428 milyon metreküp, elektrik santrallerinde 1 milyar 582 milyon metreküp, diğer tüketimler ise 627 milyon metreküp oldu.

2022 yılı Kasım ayında ise konutlarda tüketim 1 milyar 32 milyon metreküp olurken, sanayide tüketim 1 milyar 35 milyon metreküp, elektrik santrallerinde 987 milyon metreküp ve diğer tüketimlerde ise 564 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

2023 yılı Kasım ayında tüketim konutlarda 756 milyon metreküp olarak gerçekleşirken, sanayide 1 milyar 146 milyon metreküp, elektrik santrallerinde 987 milyon metreküp, diğer tüketimlerde ise 515 milyon metreküp oldu.

KASIM 2023’TE HANE BAŞI ORTALAMA TÜKETİM 38 METREKÜP OLDU

2023 yılı Kasım ayı ortalama sıcaklığı, uzun yıllar ortalama sıcaklığının 3,2 °C üstünde gerçekleşerek 12,5 °C oldu. 2022 yılı Kasım ayında ortalama hane başı tüketim 55 metreküp iken 2023 yılı Kasım ayında yüzde 30 azalarak 38 metreküp oldu. Kasım 2023’te nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge olan Marmara Bölgesi’nde ortalama hane başı tüketim 29,9 metreküp, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 58,6 metreküp, İç Anadolu Bölgesi’nde 38 metreküp olarak gerçekleşti.

2022-2023 yılları Kasım ayı abone, serbest tüketici tüketim ve taşınan gaz miktarına bakıldığında ise 2022 yılında abonelerin tüketimi 978 milyon metreküp olurken, 2023 yılında tüketim 712 milyon metreküpe geriledi. Serbest tüketici tüketimi 2022 yılında 970 milyon metreküp olurken, 2023 yılında 913 milyon metreküpe düştü. Dağıtım şirketlerince taşıma hizmeti verilen serbest tüketici tüketimine bakıldığında bu rakam 2022 yılında 1 milyar 415 milyon metreküp olurken, 2023 yılında bu oran 1 milyar 562 milyon metreküpe yükseldi.

Kasım 2023’te doğal gaz dağıtım şirketleri tüketilen toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 94’ünü (3.187 milyon m³) nihai tüketicilere ulaştırdı. Abonelerin tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azaldı. Taşınan doğal gaz miktarı yüzde 10 artarken, serbest tüketicilerin dağıtım şirketlerinden tedarik ettiği doğal gaz miktarı ise yüzde 6 azaldı.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİ ARTTI

Sakarya Doğal Gaz Üretim Sahasının kademeli olarak devreye girmesiyle beraber üretilen doğal gaz miktarı Kasım 2023’te bir önceki yılın aynı dönemine göre 100 milyon metreküp arttı. 2023 Kasım ayında üretilen doğal gaz miktarı bir önceki ay üretilen doğal gaz miktarına göre 2 milyon metreküp azaldı. Üretim gazının yüzde 68,44’ü Zonguldak, yüzde 17’si Tekirdağ, yüzde 8,74’ü Kırklareli, yüzde 2,16’sı İstanbul’daki üretim sahalarından çıkarıldı. Sakarya Doğal Gaz Üretim Sahasında Kasım 2023’te yaklaşık 95 milyon metreküp doğal gaz üretildi. Önümüzdeki süreçte Sakarya sahasındaki günlük üretim miktarında artış olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 30 milyon metreküp doğal gaz ihraç edildi. 2023 yılı Kasım ayında Bulgaristan’a (103,10 milyon m3), Romanya’ya (53,20 milyon m3), Yunanistan’a (19,87 milyon m3) ve Kuzey Makedonya’ya (0,18 milyon m3) doğal gaz ihracatı gerçekleşti. İhraç edilen doğal gaz miktarı Kasım 2023’te bir önceki aya göre yaklaşık 74 milyon metreküp azaldı.

DEPOLAMA VE ABONE SAYISI ARTTI

2023 Kasım ayı itibariyle depolanan toplam doğal gaz miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. 2023 yılının on birinci ayında geçtiğimiz aya göre depolanan doğal gaz 49 milyon metreküp azaldı. Yer altı depolama tesislerindeki doğal gaz miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1 azalırken, LNG terminallerinde depolanan doğal gaz miktarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 120 arttı.

2023 yılı Kasım ayı itibariyle toplam doğal gaz abone sayısı 20,5 milyona ulaştı. Toplam abone sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5, 2021 yılının Kasım ayına göre yüzde 12 arttı.

2018-2023 yılları Kasım ayında ortalama 182 bin yeni abone sisteme dahil oldu. Kasım 2023’te bir önceki aya kıyasla abone sayısı yaklaşık 175 bin artarken, Kasım ayında 6 yıllık ortalamanın yaklaşık 7 bin altında yeni abone sisteme dahil oldu.

AVRUPA BAŞKENTLERİ DOĞAL GAZ SATIŞ FİYATLARI

Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğal gaz satış fiyatı 2023 Kasım ayında geçen aya göre yüzde 2 artarak 10,42 eurocent/kWh oldu. (110,86 euro-cent/Sm³) İsveç’in başkenti Stockholm’de Kasım 2023’de meskenlerde doğal gaz satış fiyatı 28,42 eurocent/kWh (302,39 euro-cent/Sm³) olarak gerçekleşti.

HEPI ve GAZBİR verileri esas alınarak 29 Avrupa ülkesinin başkentlerindeki konut doğal gaz fiyatları kıyaslandığında geçmiş aylarda olduğu gibi Stockholm 2023 Kasım ayında doğal gazı en pahalı kullanan başkent oldu.