Karbonsan’dan büyük ihracat atağı

 Türkiye’nin basınçlı kap ve endüstriyel tesis üreticilerinden Karbonsan, 10 yıl önce devraldığı firmayı, yaptığı tesis ve Ar-Ge yatırımlarıyla hem yurtiçi hem de yurtdışında marka haline getirdi. Basınçlı kap üretiminde dünyanın birçok noktasına ihracat yapan Karbonsan 2016’da cirosunu yüzde 50’nin üzerinde arttırdı.

Oksijen, azot, argon, karbondioksit, LNG ve LPG gibi sıvılaştırılmış gazların depolanması ve dağıtımı için; sabit ve taşınabilir tanklar, yarı römorklar, kamyon üzeri tanklar ve buharlaştırıcılar üreten Karbonsan, bunların yanı sıra elektrik santralleri, rafineriler, petrokimya tesisleri ve değişik sanayi kuruluşları için de çok çeşitli basınçlı kap ve ekipman imal ediyor.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 70’İNİ, 6 KITADA 60’TAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

Genel merkezi İstanbul’da bulunan Karbonsan’ın fabrika ve depolama tesisleri, Bursa Orhangazi’de Gemlik Limanına 20 kilometre uzaklıktaki 72 bin m2’lik bir alan üzerine kurulu. Üretiminin büyük bölümünü kriyojenik tank imalatının oluşturduğu Karbonsan, Güney Amerika’dan, Bangladeş’e, Rusya’dan Papua Yeni Gine’ye kadar dünyanın birçok noktasına ihracat yapıyor. Ağırlıklı olarak Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerinin başı çektiği ihracat noktalarında 60’tan fazla ülkeye ürünlerini gönderen marka, cirosunun yüzde 70’ini ihracattan sağlıyor.

CİROYU YÜZDE 50 ARTIRDI

İki senedir iç pazardaki faaliyetlerini de artırma kararı alan Karbonsan, kriyojenik ve karbondioksit tank imalatının yanı sıra ürün yelpazesini genişleterek; LPG tankları, elektrik santralleri, enerji tesisleri ve LNG tesislerine yönelik sistemler ile müşteri projelerine göre endüstriyel tesisler de üretebiliyor. Ayrıca müşteriden gelen talepler doğrultusunda eski tankların bakım ve onarım işlerini de yaparak müşteri memnuniyetini sağlıyor. 2015’e göre 2016’da cirosunu yüzde 50 artıran firma, 2017’de de bu yıla göre en az yüzde 30’luk bir büyüme hedefliyor.

“TÜRKİYE’DE SEKTÖRÜN LOKOMOTİF FİRMALARINDAN BİRİYİZ”

Üretim merkezlerinde tasarıma ve güvenliğe ağırlık verdiklerinin altını çizen Karbonsan Satış ve Pazarlama Müdürü Fatih Yılmaz; “sadece tank üretiminde değil enerji ve akaryakıt sektörüne yönelik birçok farklı ürün üretiyoruz. İç pazardaki rakiplerimizden farklarımız da geniş ürün yelpazemiz ve ihracat ağımızın büyüklüğü” şeklinde konuştu.
Yılmaz ayrıca “yaptığımız ürünlerin ihracatında, limana yakın olmanın çok büyük avantajını görüyoruz. Sürekli olarak Ar-Ge konusuna ağırlık verdiğimiz için farklı ürün imalatında öne çıkıp rekabet konusunda avantajlı konuma geçiyoruz. Yeni üretim holleri ve otomasyon konusunda yeni yatırımlar yaptık. Böylece üretim sürecini kısaltma, üretim maliyetlerini düşürme ve kalite artışı açısından büyük başarılar yakaladık. Ayrıca, tasarım konusuna da büyük önem veriyoruz. Daha fazla ürün taşınabilmesine ve birim nakliye maliyetlerinin düşmesine imkan sağladığı için hafif ve yüksek hacimli semi-treyler, kamyon üzeri tank ve ISO tank konteyner tasarımını müşterilerden gelen değerlendirmelere göre sürekli yeniliyoruz. Biz şu anda dünyanın en hafif semi-treyler ve ISO tank konteynerlerini yapan firmalarla rekabet edecek kadar hafif araçlar tasarlayabiliyoruz. Rekabet gücümüzü daha sağlıklı sürdürebiliyoruz” diye ekledi.

“BASINÇLI KAP ÜRETİMİ ÜST DÜZEY TEDBİR VE KALİTEYİ MECBUR KILAR”

Karbonsan Satış ve Pazarlama Müdürü Fatih Yılmaz; “güvenlik ve kalite basınçlı kap üretiminde risklerin en aza indirilebilmesi için vazgeçilemeyecek unsurlardandır. Üretilen basınçlı kapların belli basınçlar altında yüzde 100 sızdırmazlık sağlaması gerekiyor. Ürünlerimiz üretim standardının gerektirdiği birçok testten geçiyor. İmalatçı olarak yerine getirilmesi gereken asgari şartlar bile sağlanmadan sektörümüze girilmesinin beraberinde getirdiği çok büyük riskler de oluyor. Üretici firmaların yapabileceği hataların neticesi çok tehlikeli ve beklenmedik sonuçlara yol açabilecek bir risk oluşturuyor. Bu tip üretim anlayışıyla çalışan firmalar, kendisiyle beraber piyasanın da adının kötü çıkmasına sebep oluyor.” şeklinde konuştu.
Özellikle basınçlı kap üretimi üst düzey tedbir ve kaliteli üretim gerektirdiğini söyleyen Yılmaz; “piyasada referans çok önemli. Özellikle Türk firmaları üstün kaliteli ürün imal edip ihracat yaparsa, dünyada da bu sektörde ürün tercihi yapılırken Türkiye daha fazla ön plana çıkabilir. Sektörün daha da ileriye gidebilmesi için firmalar üretim teknolojilerini geliştirmeli, işçilik kalitesini yükseltmeli, iş ve işçi sağlığı ile güvenliği açısından gerekli tedbirleri almalı.” dedi.