GAZBİR: ‘Temmuz 2023’te doğal gaz ithalatı yüzde 11 azaldı’

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcılar Birliği (GAZBİR), Temmuz 2023 Doğal Gaz Sektör Raporu’nu yayınladı. Raporda, doğal gazda ithalat, ihracat, tüketim, depolama, üretim ve depolama sayısına ait veriler paylaşıldı. GAZBİR’in yayınladığı Temmuz 2023 Doğal Gaz Sektör Raporu’nda açıklanan verilere göre doğal gaz ithalat miktarı 2023 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 azalarak 3 […]

GAZBİR: ‘Temmuz 2023’te doğal gaz ithalatı yüzde 11 azaldı’
Burak Karagöl
  • Yayınlanma4 Ekim 2023 11:51

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcılar Birliği (GAZBİR), Temmuz 2023 Doğal Gaz Sektör Raporu’nu yayınladı. Raporda, doğal gazda ithalat, ihracat, tüketim, depolama, üretim ve depolama sayısına ait veriler paylaşıldı.

GAZBİR’in yayınladığı Temmuz 2023 Doğal Gaz Sektör Raporu’nda açıklanan verilere göre doğal gaz ithalat miktarı 2023 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 azalarak 3 milyar metreküpoldu. 2023 Temmuz ayında ithal edilen doğal gaz miktarı geçtiğimiz aya göre 0,7 milyar metreküparttı. 2023 Temmuz ayında ithal edilen doğal gazda boru gazının payı yüzde 84, LNG’nin payı yüzde 16 oldu. 2022 Temmuz ayına kıyasla boru gazıyla doğal gaz ithalat miktarı 2023 Temmuz ayında yüzde 16 azalırken LNG ithalat miktarı yüzde 26 arttı.

2021-2023 yılları Temmuz ayı toplam ithalat miktarlarına bakıldığında, 2021 yılı Temmuz ayında 3 milyar 479 milyon metreküp boru gazı ithal edilirken, LNG ithalat miktarı ise 568 milyon metreküp oldu. 2021 yılı Temmuz ayında toplam doğal gaz ithalatı ise 4 milyar 47 milyon metreküp oldu. 2022 yılı Temmuz ayında 3 milyar 29 milyon metreküp boru gazı ithal edilirken, LNG miktarı ise 383 milyon metreküp oldu. 2022 yılı Temmuz ayında toplam doğal gaz ithalatı ise 3 milyar 412 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Türkiye, 2023 yılının Temmuz ayında toplam 3 ülkeden doğal gaz ithal etti. Boru gazı ithal edilen ülkeler arasında Rusya’nın payı yüzde 54,91, Azerbaycan’ın payı yüzde 29,15, Cezayir’in payı yüzde 15,94 oldu.

TEMMUZ 2023’TE TÜKETİM YÜZDE 8 ARTTI

Temmuz 2023 döneminde doğal gaz tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 3 milyar metreküp oldu. Temmuz 2023’te tüketim geçtiğimiz aya göre 432 milyon metreküp arttı.

Konutlarda tüketilen doğal gaz miktarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45, 2021 yılının aynı ayına göre ise yüzde 60 artış gösterdi.

Temmuz 2022’ye kıyasla sanayide tüketilen doğal gaz miktarı yüzde 7 azalırken, santrallerde tüketilen doğal gaz miktarı ise 2022 Temmuz ayına göre yüzde 15 arttı.

2021-2023 Temmuz ayı toplam doğal daz tüketimine bakıldığında 2021 yılı Temmuz ayında 3 milyar 833 milyon metreküp olurken, 2022 yılı Temmuz ayında bu miktar 2 milyar 779 milyon metreküpe geriledi. Tüketim 2023 yılı Temmuz ayında ise 3 milyar 4 milyon metreküpe geriledi.

2021-2023 yılları Temmuz ayı sektörel toplam doğal gaz tüketiminde ise konutlarda 2021 yılı Temmuz ayında konutlarda 226 milyon metreküp doğal gaz tüketilirken, sanayide 1 milyar 143 milyon metreküp, elektrik santrallerinde 2 milyar 130 milyon metreküp, diğer tüketimler ise 334 milyon metreküp oldu.

2022 yılı Temmuz ayında ise konutlarda tüketim 251 milyon metreküp olurken, sanayide tüketim 993 milyon metreküp, elektrik santrallerinde 1 milyar 192 milyon metreküp ve diğer tüketimlerde ise 344 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

2023 yılı Temmuz ayında tüketim konutlarda 363 milyon metreküp olarak gerçekleşirken, sanayide 926 milyon metreküp, elektrik santrallerinde 1 milyar 374 milyon metreküp, diğer tüketimlerde ise 340 milyon metreküp oldu.

TEMMUZ 2023’TE HANE BAŞI ORTALAMA TÜKETİM 19 METREKÜP OLDU

2023 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklığı, uzun yıllar ortalama sıcaklığının 0,7 °C üstünde gerçekleşerek 25,7 °C oldu. 2022 yılı Temmuz ayında ortalama hane başı tüketim 14 metreküp iken 2023 yılı Temmuz ayında yüzde 35 artarak 19 metreküp oldu. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge olan Marmara Bölgesi’nde ortalama hane başı tüketim 16,4 metreküp, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 21,5 metreküp, İç Anadolu Bölgesi’nde 19,5 metreküp olarak gerçekleşti.

2022-2023 yılları Temmuz ayı abone, serbest tüketici tüketim ve taşınan gaz miktarına bakıldığında ise 2022 yılında abonelerin tüketimi 238 milyon metreküp olurken, 2023 yılında tüketim 344 milyon metreküpe yükseldi. Serbest tüketici tüketimi 2022 yılında 669 milyon metreküp olurken, 2023 yılında 697 milyon metreküpe çıktı. Dağıtım şirketlerince taşıma hizmeti verilen serbest tüketici tüketimine bakıldığında bu rakam 2022 yılında 1 milyar 617 milyon metreküp olurken, 2023 yılında bu oran 1 milyar 652 milyon metreküpe ulaştı.  

Temmuz 2023’te doğal gaz dağıtım şirketleri tüketilen toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 90’ını (2 milyar 693 milyon metreküp) nihai tüketicilere ulaştırdı. Abonelerin tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44, serbest tüketicilerin dağıtım şirketlerinden tedarik ettiği doğal gaz miktarı yüzde 4, taşınan doğal gaz miktarı ise yüzde 2 arttı.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİ VE İHRACATI ARTTI

Üretilen doğal gaz miktarı Temmuz 2023’te bir önceki yılın aynı dönemine göre 8 milyon metreküp arttı. 2023 Temmuz ayında üretilen doğal gaz miktarı geçtiğimiz ay üretilen doğal gaz miktarından 3 milyon metreküp azaldı. Üretim gazının yüzde 99’u Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Düzce’deki sahalardan çıkarıldı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 30 milyon metreküp doğal gaz ihraç edildi. 2023 yılı Temmuz ayında Yunanistan’a ve Makedonya’ya doğal gaz ihracatı gerçekleşti. İhraç edilen doğal gaz miktarı Temmuz 2023’te bir önceki aya göre yaklaşık 5 milyon metreküp arttı.

DEPOLAMA VE ABONE SAYISI ARTTI

2023 Temmuz ayı itibarıyla depolanan toplam doğal gaz miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 arttı. 2023 yılının yedinci ayında geçtiğimiz aya göre depolanan doğal gaz 135 milyon metreküp artış gösterdi. Yer altı depolama tesislerindeki doğal gaz miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 56 artarken, LNG terminallerinde depolanan doğal gaz miktarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla aynı kaldı.

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla konut abone sayısı 19,4 milyona ulaştı. Serbest Tüketici sayısı ise yaklaşık 744 bin oldu. Temmuz 2023’te doğal gaz abone sayısı 2022 yılının aynı ayına göre 1,1 milyon arttı.

2018-2023 yılları Mayıs-Temmuz ayları arasında ortalama 61 bin yeni abone sisteme dahil oldu. Temmuz 2023’te bir önceki aya kıyasla abone sayısı yaklaşık 73 bin artarken, Temmuz ayında 6 yıllık ortalamanın yaklaşık 12 bin üstünde yeni abone sisteme dahil oldu.

AVRUPA BAŞKENTLERİ DOĞAL GAZ SATIŞ FİYATLARI

Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğal gaz satış fiyatı 2023 Temmuz ayında geçen aya göre yüzde 2 azalarak 10,29 eurocent/kWh oldu. (109,48 euro-cent/Sm3) İsveç’in başkenti Stockholm’de Temmuz 2023’de meskenlerde doğal gaz satış fiyatı 28,92 eurocent/kWh (307,71 euro-cent/Sm3) olarak gerçekleşti. HEPI ve GAZBİR verileri esas alınarak 29 Avrupa ülkesinin başkentlerindeki konut doğal gaz fiyatları kıyaslandığında geçmiş aylarda olduğu gibi Stockholm 2023 Temmuz ayında doğal gazı en pahalı kullanan başkent oldu.