Türkiye Enerji Zirvesi

GAZBİR, Haziran ayına yönelik Doğal Gaz Sektör Raporu’nu yayınladı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2021 yılı Haziran ayına yönelik Doğal Gaz Sektör Raporu’nu yayınladı.

DOĞAL GAZ İTHALATI

Rapora göre doğal gaz ithalat miktarı 2021 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %104 ( 2.074 milyon m3) artış gösterdi. 2021 Haziran ayında, 2019 Haziran ayına kıyasla doğal gaz ithalat miktarı %52 ( 1.392 milyon m3) arttı.

Toplam doğal gaz ithalatında LNG’nin payı 2020 Haziran ayına göre %70 azaldı. Konvensiyonel doğal gaz ithalatı 2020 yılının aynı dönemine göre %253 arttı.

Rapora göre, 2021 Haziran ayında toplam doğal gaz ithalatında Rusya’nın payı %59 olarak gerçekleşti. (Haziran 2020’de Rusya’nın toplam ithalattaki payı %8 olarak belirtiliyor.)

DOĞAL GAZ TÜKETİMİ

Doğal gaz tüketimi Haziran 2021’de bir önceki yıla göre %70 (1.578 milyon m3), 2019 yılının aynı dönemine göre %77 (1.666 milyon m3) artış gösterdi.

Sektörel doğal gaz tüketimlerine bakıldığında; konutlarda tüketilen doğal miktarı 2020 yılı Haziran ayına kıyasla %7 azalırken , 2019 yılının aynı ayına göre %22 artış gösterdi.

Sanayide tüketilen doğal gaz miktarı 2019 yılı Haziran ayına kıyasla %39, 2020 yılının aynı ayına göre %29 artarken, elektrik üretiminde tüketilen doğal gaz miktarı ise 2019 yılı Haziran ayına göre %185, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %168 artış gösterdi.

Rapora göre, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Marmara Bölgesi’nde ortalama hane başı tüketim Haziran ayında 21 m3, İç Anadolu Bölgesi’nde 20 m3 olarak gerçekleşti.

TÜKETİLEN BORU GAZI MİKTARLARI

Haziran 2021’de abonelerin tüketmiş olduğu boru gazı miktarı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8 azaldı. Serbest tüketicilerin toplam tükettiği boru gazı miktarı ise %83 arttı.

ÜRETİLEN DOĞAL GAZ MİKTARI

Rapora göre, üretilen doğal gaz miktarı Haziran 2021’de bir önceki yılın aynı ayına göre %15 azalarak 34 milyon m3 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Haziran ayında Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde üretim gerçekleşirken, Tekirdağ, 13,8 milyon m3’ doğal gaz üretimiyle en büyük paya sahip il olarak kaydedildi.

İHRAÇ EDİLEN DOĞAL GAZ MİKTARI

İhraç edilen doğal gaz miktarı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %72 artış gösterdi. Uzun yıllardır ihracatın yapıldığı tek ülke konumunda olan Yunanistan’a 2021 Haziran ayında 54,4 milyon m3 doğal gaz ihraç edilirken, Makedonya’ya 0,30 milyon m3, Bulgaristan’a ise 0,20 milyon m3 doğal gaz ihraç edildi.

DEPOLANAN GAZ MİKTARI

2021 Haziran ayı itibariyle dönem sonu doğal gaz stoklarında depolanan doğal gaz miktarı bir önceki yılın Haziran ayına göre %38 artarken, 2019 yılı Haziran ayına kıyasla %27 artış sağladı.

DOĞAL GAZ ABONE SAYISI

2021 Haziran ayı itibariyle Türkiye’de doğal gaz abone sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %6 artarak 17.822.877’ye ulaştı. Toplam abone sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.001.999 artarken, bir önceki aya göre 73 bin 309 artış gösterdi.