Filyos Çalıştayı Sonuç Bildirgesinde Karadeniz’deki Doğal Gaz Keşfine Dikkat Çekildi

Zonguldak’ta 12-13 Şubat’ta çevrim içi düzenlenen Filyos Çalıştayının sonuç bildirgesinde Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın bölgeye sağlayacağı katkıya dikkat çekilerek Filyos Vadi Projesiyle ilgili değerlendirmelere yer verildi.

“Ülkemizin enerji talebi hızla artan bir ülke olduğu dikkate alındığında doğal gaz keşfinin önemi daha da artmaktadır. Doğal gaz keşfinin hem ülkemizin enerji arz güvenliği hem de makroekonomik hedeflerini destekleyecek etkili bir adım olacağı anlaşılmaktadır”

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından gerçekleştirilen çalıştaya ilişkin sonuç bildirgesinde, Filyos Vadi Projesi’nin ülkenin geleceğine yön verecek mega projelerden biri olduğu belirtildi.

“Enerjiye ulaşma ve lojistik üstünlükleri nedeniyle Filyos bölgesi, katma değeri yüksek yatırımlar için bir cazibe merkezi olma kapasitesine sahiptir”

Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin bölgenin önemi ve potansiyelini artırdığına işaret edilen bildirgede, “Ülkemiz, son 33 yılda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz ithal etmiştir. Şu ana kadar keşfedilen gaz miktarı, bu miktarın yarısına denk gelmektedir. Bu bağlamda bölgede keşfedilen doğal gaz kuyuları üretime geçtiğinde ülkemizin yıllık doğal gaz ihtiyacının yüzde 30’unu karşılama kapasitesine sahip olabilecektir. Ülkemizin enerji talebi hızla artan bir ülke olduğu dikkate alındığında doğal gaz keşfinin önemi daha da artmaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Doğal gazın bölgeden karaya çıkarılacak olmasının Filyos Vadi Projesinin önemini artırdığına işaret edilen bildirgede, bölgenin lojistik olanaklarıyla da Marmara Bölgesi’nin alternatifi olarak değerlendirilebileceği kaydedildi.

Bildirgede şunlar kaydedildi:

“Bu bağlamda ‘AR-GE Marmara’da üretim Filyos’ta’ modeli bir alternatif olarak değerlendirilebilir ve bunun bir ilk örneği de Filyos Vadi Projesi olabilir. Filyos bölgesinin Ankara ve İstanbul’a yakın mesafede olması üretim, dağıtım ağı potansiyeline katkı sağlayacaktır. Filyos Vadi Projesi tasarımı, projelendirilmesi ve şu ana kadarki yapım aşamalarının çevre dostu bir yaklaşımla uygulanageldiği görülmüştür. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda aynı hassasiyetin gösterilmesi beklenmektedir. Şu ana kadar yapıldığı gibi, Filyos Projesi’nin uluslararası muhtemel kapasitesinin tanıtımının ve görünürlüğünün arttırılması önem arz etmektedir. Karşılaştırmalı üstünlüklerdeki küçük değişimlerin uluslararası ticaretin yönü üzerinde belirleyici etki yarattığı düşünüldüğünde enerjiye ulaşma ve lojistik üstünlükleri nedeniyle Filyos bölgesi katma değeri yüksek yatırımlar için bir cazibe merkezi olma kapasitesine sahiptir.”

Bildirgede Filyos Vadi Projesine ana ve yan sanayi yatırımlarının çekilmesi için altyapı yatırımlarına yönelik özel teşvik mekanizmalarının oluşturulması gerektiği, projede yer alan endüstri bölgesinin genişletilmesi gerektiği belirtildi. 

Projeyle 10 bin kişilik istihdam sağlanmasının hedeflendiği kaydedilen bildirgede nüfus hareketliliğine yanıt verecek yatırımların da yapılması gerektiğine işaret edildi.

AA