EPİAŞ teşkilat yapısı ve çalışma esasları hakkındaki yönetmelik değişti

Karar 04 Mart 2021 tarihli ve 31413 sayılı Resmi Gazete’de “Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlığıyla yayımlandı. Söz konusu yönetmelik ile yapılan başlıca değişiklikler: EPİAŞ tarafından organize toptan doğal gaz satış piyasasının da işletilmesi ve VEP, VGP, YEK-G Sistemi ile organize YEK-G piyasasının işletilecek olması kapsamında […]

EPİAŞ teşkilat yapısı ve çalışma esasları hakkındaki yönetmelik değişti
Kubilay Aydeğer
  • Yayınlanma4 Mart 2021 14:25
  • Güncelleme4 Mart 2021 14:29

Karar 04 Mart 2021 tarihli ve 31413 sayılı Resmi Gazete’de “Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlığıyla yayımlandı.

Söz konusu yönetmelik ile yapılan başlıca değişiklikler:

EPİAŞ tarafından organize toptan doğal gaz satış piyasasının da işletilmesi ve VEP, VGP, YEK-G Sistemi ile organize YEK-G piyasasının işletilecek olması kapsamında mevcut tanımlarda revizyonlar yapıldı ve yönetmelikte daha önce yer almayan; “BOTAŞ, “Diğer enerji piyasaları”, “Organize toptan doğal gaz satış piyasası”, “Organize YEK-G piyasası” ve “YEK-G sistemi” tanımları eklendi.

EPİAŞ tarafından YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasının da işletilecek olması nedeniyle yönetmelikte yer alan “İşletilen organize toptan enerji piyasaları” ifadeleri “Piyasa işletim lisansı kapsamında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasası” şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin “Piyasa İzleme Komitesi” başlıklı 11 inci maddesi yürürlükten kaldırıldı ve Yönetmelikte geçen “piyasa izleme faaliyetleri”, “piyasa gözetim faaliyetleri” olarak değiştirildi.

EPİAŞ hizmet birimleri arasına “Piyasa Gözetim Direktörlüğü” eklendi ve Piyasa Gözetim Direktörlüğü’nün görevleri yönetmeliğe eklenen 18/A maddesinde düzenlendi.