EPDK’dan KUE düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yer Altı Depolama Tesisleri Kullanım Usul ve Esasları Hazırlama Yönetmeliğinin 5. maddesi ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarının (KUE) 20. maddesi çerçevesinde KUE’de değişiklik yapılmasına dair karar aldı.

 

Konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, hizmet alanlar hafta sonu ve resmi tatil günlerinden önceki son iş gününde, bu günlerden sonraki ilk iş gününü de kapsayacak şekilde nominasyon sunacak. Ancak, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde madde 6.5.2 hükümlerine uygun olarak Gün İçi Revize Nominasyon sunulabilir. Bahsedilen bu nominasyonlar, madde 6.3 hükümleri çerçevesinde depolama şirketine bildirilecek.

 

Herhangi bir enjeksiyon gününde, hizmet alanlardan bir veya bir kaçının geri üretim talep etmesi veya herhangi bir geri üretim gününde, hizmet alanlardan bir veya birkaçının enjeksiyon talep etmesi halinde depolama şirketi tarafından depolama tesisi kullanılmaksızın gaz takası yapılacak. Takas edilen miktarların paylaştırılmasında program miktarları dikkate alınacak. Takas işlemi sonucunda envanter hareketleri depolama şirketi tarafından ilgili hizmet alanların depodaki gaz miktarları ve rezervasyonları çerçevesinde kayıt altına alacak.
EBT altyapısının hazır olması ve ilgili duyuruların EBT çerçevesinde yapılması durumunda, depolama şirketi, gün öncesinde sistemde açıklanan fiziki kapasitenin dağıtılmasından sonra, sistemle ters yönde hareket etmek isteyen bir başka hizmet alanın talebi miktarınca şartlı gaz takas miktarı ilan edilebilecek. İlan edilecek olan bu şartlı gaz takas miktarı, hizmet alanların talepleri doğrultusunda pro-rata olarak dağıtılacak. Sistemle ters yönde hareket eden taşıtanın gün içerisinde revizyon yapması sonucunda ilgili gün için gerçekleştirilemeyen program miktarının tümü şartlı gaz takas talebinde bulunan sistemle aynı yönde hizmet alanlar arasında onaylı programları oranında paylaştırılabilecek.