Doğalgaz şebekelerine LNG ve CNG düzenlemesi

EPDK tarafından Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı yayımlandı.

EPDK’dan yapılan açıklamada, “Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı hakkındaki görüşlerin Taslaklara Verilecek Görüşlerde Kullanılacak Form’a işlenerek 17 Mayıs 2017 tarihine kadar dogalgazdagitim@epdk.org.tr adresine e-posta ve Kurumun adresine yazılı olarak gönderilmesi gerekiyor” denildi.