Enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın yolları neler?

Türkiye, enerji dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son yıllarda artan enerji talebi ve jeopolitik faktörler göz önüne alındığında, ülke enerji arz güvenliğini sağlamak için stratejik planlarını güçlendiriyor.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın yolları neler?
SONER OKUR
  • Yayınlanma16 Mayıs 2024 15:54

İklim değişikliği, küresel ısınma ve bölgesel çatışmalardan kaynaklı enerji arz güvenliğinde yaşanan endişeler ülkeleri bu konuda önlem almaya itiyor. Türkiye, bir yandan Net Sıfır Hedefleri kapsamında iklim değişikliğine karşı sektörel karbon salımını azaltmaya çalışırken bir yandan da enerji sepetini dengelemek için çeşitli stratejik adımlar atıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında yatırımlarına devam eden Türkiye, Gabar’da ve Karadeniz’de bulduğu petrol ve doğal gaz keşifleri, yapımı devam eden Akkuyu NGS ve hidrojen yatırımları ile enerji arz güvenliği planlarını güncellemeye devam ediyor.

Türkiye, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve sürdürülebilir enerjiye yönelik bağımlılığını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapıyor. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerji gibi yenilenebilir kaynaklara yönelik kurulan tesisler, ülkenin enerji portföyünde önemli bir yer tutuyor.

ALTERNATİF OLARAK LNG

Türkiye, doğal gazın alternatiflerini araştırarak, bu kaynağa olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. LNG terminallerinin sayısının artırılması ve doğal gaz dışı enerji kaynaklarının kullanımı gibi adımlar, doğal gaz bağımlılığını azaltma yönünde atılan adımlar arasında yer alıyor.

YERLİ KÖMÜR VE HİDROJEN ÜRETİMİ

Türkiye, yerli kömür rezervlerini kullanarak enerji üretiminde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, yeşil hidrojen üretimine yönelik projeler de geliştirilerek, temiz enerji kaynaklarına olan geçiş hızlandırılıyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliğinin artırılması ve enerji tasarrufu önlemlerinin alınması, Türkiye’nin enerji dışa bağımlılığını azaltma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Binalarda ve sanayide enerji verimliliğini artırmak için çeşitli teşvikler ve programlar devreye alınıyor.

Bu adımların yanı sıra, enerji sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip eden Türkiye, enerji arz güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığını azaltmak için stratejik planlarını sürekli olarak güncelliyor.